تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۳۵
کد مطلب : ۴۱۴۶۳۳
یادداشت سیاسی |

تناقضاتی که دست از سر مخالفان روشنفکر بر نمی‌دارد

۲۳
۴
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
تناقضاتی که دست از سر مخالفان روشنفکر بر نمی‌دارد
کبنا ؛ متن ارسالی؛ یکی از برادران نااگاه و به قولا انقلابی  به جهت ستیز با روشنفکر، با حربه  تفرقه افکنی در منطقه منتسب به جناب روشنفکر  و دفاع اشتباه از جناب هدایت  تحت عنوان اهنگ سقوط قومیتی مطلبی سراسر تهمت و تناقض بر علیه جریان ندای وحدت  نگاشتن که لازم دیدیم  چند نقد جدی به مطلب این برادر میراث دار و همه کاره انقلاب عنوان کنیم
در همان ابتدای کلام شما نه به قصد روشنگری بلکه به قصد تفرقه افکنی و توهین به نام انقلاب وارد شده اید
اول  باید از شما پرسید اگر انقلابیون اصیل شما اطرافیان هدایت خواه می باشید غیر انقلابی ها و ضد انقلابی ها شامل چه افراد و گروهایی میشوند؟
 پس می توان بر اساس ارای گذشته انتخابات بویراحمد و دنا تقریبا  ۷۵درصد  مردم در این مناطق غیر انقلابی دانست و قطعا  چنین تفکرات خطرناکی و تفرقه افکنی برای اینده انقلاب همانند سمی در فضای دینی و سیاسی  بسیار خطرناک می باشند.
 دوم: انقدر مبتدیانه قضاوت کرده اید  که نمیدانید کسی که نویسنده قهاریست با هر کسی به زبان خودش سخن می راند و بهتر بود از واژه  احتمال برای سابقه  اصول گرایی شخص نویسنده  مورد نظر استفاده می کردید.
 به فرض این مطلب توسط اصول گرایانی نگاشته شده که در این دوره جریان ندای وحدت را گزینش کرده اند چرا از واژه زشت منفعت طلبی برای این افراد استفاده کرده اید؟
  اول: اعتراف کرده اید برخی از اصول گرایان شاخص و قلم به دست  دور گذشته کنار هدایت خواه امروز به جریان ندای وحدت پیوسته اند پس ریزش انهم در سطح خواص را ناخواسته پذیرفته اید
دوم: منفعت معمولا محصول حضور در کنار قدرت است و امروز بر اساس شواهد هیچ گونه قدرتی به جز مردم، در کنار روشنفکر نیست، یا نه! شما قدرت گرفتن اینده جریان ندای وحدت را بیان کرده اید، پس در این قسمت نیز به پیروزی ندای وحدت و شکست جناب هدایتخواه و هر شخصیت دیگری  ناخواسته اعتراف کرده اید
سوم: صدها نفر از چهره های شاخص و مردمی جریان اصول گرایی که امروز به ندای وحدت پیوسته اند را به منفت طلبی محکوم کرده اید و گفته اید ان ها بر اسب تعصب سوار و چهار نعل از میدان انقلاب گریختند اما بنده به شما میگویم چه کسی به شما اجازه داده بر اسب جهل و ترس نشسته و به نام انقلاب بدتر از یک دشمن به هم جریانی خویش حمله و هتک حرمت کنید؟
چهارم: بد نیست از نوع منفعت این افراد نیز می گفتید و وقتی میدانید برای این افراد کم توقع و نجیب  منفعتی در کار نبوده و  بعد از مطالعه این مطلب توبه کرده و حتما از این افراد عذر خواهی کنید البته چون تعدادشان اندک نیست میتوانید از طریق رسانه چنین کار نیکویی را انجام دهید.اگر هنوز ادعا دارید انقلابی اصیلی هستید. 
وقتی اندک افرادی از حامیان رقبا به ویژه معشوقه های حلقه به گوش انحصار طلبان، جریان ندای وحدت را به قومیت گرایی و چندین مورد تهمت دیگر محکوم می کنند اما شاهد  تقسیم تقریبا مساوی ارا در مناطق وابسته به جناب روشنفکر در دور گذشته ، و رای دادن قومیتی اطوایف اکثر نامزدها بوده ایم و بدتر از همه ظلم به نخبگان و مستضعفین و حیف و میل بیت مال و گزینش ها و بورسیه های قومیتی و رفاقتی را در سال های گذشته مشاهده میکنیم دقیقا یاد تبلیغات و مکرهای استکبار جهانی و مظلومیت مسلمانان و به ویژه شیعیان خواهیم افتاد و این تفکرات شبه استکباری این افراد اندک قطعا به جریانات اصیل این مرزو بوم و حامیان شرافتمندشان اسیب خواهد رساند.
جریان ندای وحدت نه تنها برای دکتر درخشنده بلکه هر شخصیت سیاسی که خواهان حضور در انتخابات در منطقه منتسب به روشنفکر می باشند    احترام قائل است و قطعا مردم این منطقه هر فتنه ای را در لباس حمایت از نامزدها با هر سلیقه ای خنثی خواهند کرد و در نهایت چیزی جز روسیاهی برای تفرقه افکنان و فتنه گران نخواهیم دید.
تهمت منفعت طلبی و قومیت گرایی به اصول گرایانی که این دوره  در کنار روشنفکر قرار گرفته اند و قدرتی که با موفقیت جریان  قرار است تامین کننده این منفعت باشد با این گفته خیزش مردمی به سمت جناب هدایتخواه در تناقض عجیبی می باشد.
 شما نه تنها اعتراف کرده اید چهره های شاخصی از اطرافیان دور گذشته هدایت خواه کنار  روشنفکر قرار گرفته اند، بلکه برای  ان ها تیم کنار دستی نیز در نظر گرفته اید پس باز ناخواسته اما مطابق با واقعیت، به ریزش و  شکست، مجدد اعتراف کرده اید.
 اتفاقا شما با انگ منفعت طلبی  این توهین بزرگ به افرادی که به دلیل اختلاف سلایق و بدون هیچ منفعتی در جریان ندای وحدت قرار گرفته اند و اعتراف به قدرت گرفتن جریان ندای وحدت، اخلاق و رقابت را همین امشب سه ماه قبل از برگزاری انتخابات  واگذار کرده اید. و باید پیراهن سیاهی به نشانه مرگ اخلاقی و سیاسی بر تن کنید.
  با وجود اینکه اعتقاد داریم در همه جریانات انسان های شریف بسیارند اما بد نیست بدانید اکثر افراد در اردوگاه  جریان ندای وحدت، به دلیل نقطه تقابل قدرت های سیاسی و اقتصادی ناکارامد، به قول معروف خودمانی رفیق جونی هستند نه رفیق نونی!!و شما ثابت کرده اید که تجربه بوی کباب و کباب خوری را در ادوار گذشته در کنار قدرت تجربه کرده اید.
 تا به امروز در جریان ندای وحدت کسی سعی در استفاده از نام شهیدروشنفکر برای شرط لازم حمایت جریان اصول گرایی نکرده است و اتفاقا نخبگان علمی و سیاسی جریان به شدت با هر گونه استفاده از نام شهید و استفاده از القاب امیر کبیری ستارخانی و باقرخانی مخالفت دارند و بر این عقیده اند ما خودمان هستیم خود خود خودمان!
 ان نامزد قومیتی که اشاره کرده اید  شخصی همانند دکتر اسپار می باشد که بزرگان بویراحمد، همچون ایتالله ملک حسینی در  ارزشی بودن و کم نظیر بودن، ایشان را تایید میکنند نه شمایی که قلم برداشته اید و نااگاهانه و غرض  ورزانه  به نام انقلاب یا خط میزنید یا خط کشی می کنید.
چگونه دکتر روشنفکر را از مسببین عدم موفقیت جریان در دور گذشته می دانید؟
اول اینکه این مورد نیز به دلیل حضور از قبل دکتر روشنفکر و ورود لحظات انتهایی جناب هدایت خواه همانند دیگر تهمت ها و توهم های شماست.
 و باز قبول کرده اید جمعیت عظیمی از اصول گراها دور گذشته در کنار ایشان حضور داشته اند و این مورد نیز از تناقضات شماست.
 اگر جناب روشنفکر اصولگرا نیستند و تا این اندازه که شما می گویید ریزش داشته اند چرا به قول شما در جریان اصول گرا دعوت میشود و با ایشان در مورد سازو کاراهای معیوبی که هدفی جز حذف دکتر روشنفکر ندارند صحبت می شود.
در بحث ریزش، مبتدیانه به قصد تفرقه افکنی از  دو منطقه علیا و سی سخت نام برده اید تا شاید با  قلم خویش معجزه ای کنید ولی سیاست جزوه نیست که چهل سال در دست بگیری تفرقه بندازی حکومت کنید.
هر زمان و مکان خاصی سیاست خاص خود را می طلبید و امروز مشهدی عضنفر روستای ما، از حربه تفرقه افکنی میان زنان و همسایگانش و بازی با احساسات ان ها برای به دست اوردن یا تداوم قدرت، استفاده نمیکند. 
 از تیم تبلیغاتی قوی گفته اید و باز به قدرت جریان ندای وحدت اعتراف کرده اید بله تیم تبلیعاتی قوی در جریان وجود دارد اما همانگونه که میدانید رسانه با توجه به ذائقه مردم قدرت خواهد گرفت مردمی اگاه و صادق و همان شریف بویراحمدی که شما اشاره کرده اید تنها با صداقت و روشنگری میتوان اینچنین قدرت گرفت و به راستی که گذشتگان نیک گفته اند صحبتی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. 
و متاسفانه در پایان مطلب مجدد بدون توجه به صحبت های خویش، از روشنفکر و حامیانش که ان ها را نه اصول گرا میدانی نه انقلابی؛ و به ان ها با واژه های  منفعت طلب و قومیت گرایی تهمت زده ای تقاضای وحدت کرده اید؟؟
 پیش نیاز وحدت، صداقت در گفتار، عدالت در رفتار می باشد نه تناقض گویی، تهمت و دعوت به سازوکاری که بویی از عدالت در ان وجود ندارد.
شک نکنید با جناب هدایت خواه یا هر شخص دیگر شما شکست را تجربه خواهید کرد منتهی با یک تفاوت شکست هدایت خواه نه تنها مرگ سیاسی ایشان به دست خود و تعداد اندکی از  اطرافیان انحصار طلب، و روشنفکر ستیز خواهد بود بلکه جریان سند به نام شما را تا چندین دوره در بویراحمد با انشقاق و تفرقه به انزوا خواهد کشاند.
 و در نهایت این توصیه را  فراموش نکنید با زیر پا گذاشتن اخلاق، کینه توزانه و عجولانه هیچ گاه قلم نزنید زیرا تناقضات و تهمت ها و صحبت های بدون سند سریعا گفته های شما  را تشییع، تدفین و خاکسپاری خواهند کرد.


----------------------------------
فرشاد بهشتی
----------------------------------
برچسب ها :
نام شما

آدرس ايميل شما

نگین تاجی
Iran, Islamic Republic of
الحق دکتر روشنفکر با صداقت هست و اینقدر جایگاه مردمی درست کرده که نه چپ و نه راست جلو دار این هوادارن با شوق نیست .هوادران که فقط محرومین و مظلومین و یاد روزهای ۵۷ را نشان میده
خدادادی
Iran, Islamic Republic of
سلام در جواب بر ادر بهشتی باید بگم اشتباه بر ادر روشنفکر راشما جوانتر ها نکنید بخدا دکتر هدایتخواه فر املی ایست کار دان و اینده نگر هستش چر ا ایشان رااینقدر خر اب میکنید والا باید اگه مسلمان هستی از خدا تر سید
محمد
Iran, Islamic Republic of
اووووف سی ای پاسخ

نابودش کردی
رضا
Iran, Islamic Republic of
جریان انقلابی ده وربی نیکنه
حسین
Iran, Islamic Republic of
واقعا حمایت و استقبال از روشنفکر خیره کننده است
یاد شهید روشنفکر گرامیباد
کسی که عطای استاندار بودن را به لقایش بخشید و فیض شهادت را ترجیح داد
تامرادی اصیل
Iran, Islamic Republic of
اونهایی که میگن روشنفکر تامرادی هستش برا من اثبات کنند؟
Iran, Islamic Republic of
درودجناب بهشتی بسیارزیبا نوشتی
احمدی
Iran, Islamic Republic of
متن منطبق بر واقعیت است.
بی طرف
Iran, Islamic Republic of
. تو را خدا برو دنبال مرغداریت . تو را چه به سیاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو می دانی باید بری ............
بیسشلا
Iran, Islamic Republic of
حاج نادر آرانپور و حاج شیروان پهناور که از نیروهای جریان انقلابی دهدشت هستند با حاج دکتر روسنفکر جلسه گرفته و با ایشون پیوستند.
Iran, Islamic Republic of
بویراحمد بالا رای به آقای روشنفکر نمی دهند آقای روشنفکر به عنوان یک نیروی ارزشی می توانست به ائتلاف اصولگرایان به پیوندد وباعث پیروزی جریان اصولگراشود
نیکنام
Iran, Islamic Republic of
اتفاقا ما از اصلاحات بویر احمد خواهیم آمد و در کنار این مرد روشنفکر چطور یه عمر اونابه بویر احمد بالا رای دادن.
Iran, Islamic Republic of
سلام ملا فرشادبهشتی جون خودت اینقدر داخل نوشته های خیالاتی خودت کلمه دکتر راتکرار کرده ای خواهش دارم عین مدرک دکتررادرسایت به نمایش بگذارید
بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
برای بویراحمد هیچ کس مثل هدایت خواه نمیشه
الان توی این وضعیت اقتصادی که تمام نماینده ها با لابیگری و چنگ و دندون دارن بودجه میگیرن نیاز هست کسی مجلس بره که تجربه مجلس رو داشته باشه و بین مسئولین حکومتی و دولتی و مجلس کسانی رو داشته باشه... روشنفکر یک انتخاب آزمون و خطاست مثل زارعی که نتیجه شو هم دیدین!
اگه قرار باشه هدایت خواه نباشه برای دور بعد همون زارعی باز بهتر است...
روشنفکر یا افراد دیگه رو میتوان در زمانهای دیگری که اوضاع کشور به سامانتر باشه انتخاب کرد.
الان زمان ازمون و خطا نیست
United States
انشالله هدایتخواه برنده انتخابات است وبه امید خدا روشنفکر چهارم است
نیکنام
Iran, Islamic Republic of
درود بر جوابیه شما که نشان از صلابت در گفتار و اعتماد به نفس میباشد. و شک نکنید باهمت مردم انشاءالله پیروز این دوره خواهند بود/
ارغوان
Iran, Islamic Republic of
یاد نوشته های. افتادم و کارناوال تاجگردون مدرکت کجاست که زورش به تاج نرسید و هنوز در حسرت دیدار مدرکش در بهارستان پشت درب رئیس کمسیون مجلس منتظره
تیرتاجی
Iran, Islamic Republic of
خوتون خسه نکنیدمه فک ایکنیت رای داریدبغیرازچندطایفه .تامرادی.کسی وتون رای نمیده زندبادحاج زارع زندبادحاج زارع زندبادحاج زارع...هدایتخواه که رقیب نیست رای بین حاج زارعه ووکیلی
Iran, Islamic Republic of
زارعی اینبار چهارم.انتخابات بین هدایتخواه و روشنفکره
Iran, Islamic Republic of
حلقه اطراف اقای روشنفکر اکثرا طرفداران دوره گذشته زارعی هستند که به دروغ و راست به طرف روشنفکر امده اند برای تخریب هدایتخواه
یاسوجی
Iran, Islamic Republic of
زارع هشت زیادشه تا روشنفکر هم بیا
Iran, Islamic Republic of
احسن برملا فرشاد....
Iran, Islamic Republic of
احسن برملا فرشاد....
۱۹ درصد ناباروری زنان به علت ابتلا به سل ژنیتال است

۱۹ درصد ناباروری زنان به علت ابتلا به سل ژنیتال است

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تاثیر بیماری‌های عفونی بر ...
کسانی که خود را مشمول پرداخت کمک معیشتی می‌دانند ثبت‌نام کنند

کسانی که خود را مشمول پرداخت کمک معیشتی می‌دانند ثبت‌نام کنند

دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار کشور بیان داشت: همچنین در بنادر و انبارها، انباشت سنگین ...
موافقان سهمیه‌بندی بنزین چه می‌گویند؟

موافقان سهمیه‌بندی بنزین چه می‌گویند؟

یکی از مهمترین اهداف سهمیه‌بندی بنزین البته کاهش قاچاق و کنترل مصرف داخلی عنوان شده است....