ارسال اين مطلب به دوستان

(( در انتصابات «روشنفکر» آیا مسأله تسویه حساب سیاسی یا مسئله قوم گرایی است؟ ))