ارسال اين مطلب به دوستان

(( محوریت شورا، پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به مشارکت اجتماعی است )) 
1