ارسال اين مطلب به دوستان

(( عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: مگر ملوک الطوایفی است که هر امام جمعه‌ای فرمان آتش به اختیار صادر کند )) 
1