ارسال اين مطلب به دوستان

(( سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز: در انتخابات آینده رقابت هم دو جناحی، هم درون جناحی است )) 
1