تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۱۹
کد مطلب : ۴۲۳۳۹۲
یادداشتی از محمد مختاری:

«ننه گل افروز» تا پدرخواندگیِ «زاکانی»!

محمد مختاری
۷۳
۱۴
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
«ننه گل افروز» تا پدرخواندگیِ «زاکانی»!
کبنا ؛متن ارسالی؛ در فرهنگ ناب اقوام و ایلیاتی‌های این سرزمین گاهی به خرده فرهنگ‌هایی برمیخوریم که با اندکی تأمل در فلسفه‌ی وجودی‌شان، به عمق و غنای این رسوم پی می‌بریم.
بعنوان مثال از آیین (ننه) مادر بزرگ خواندگی قابله‌های محلی و پدربزرگ خواندگی خطیرها (سلمانی‌هایی که تخصص ختنه کردن پسران ایل را برعهده داشتند) می‌شود یاد کرد.
تقسیم کاری که در سلسه مراتب قوم لر از تیره هفت لنگ (بزرگ) در منطقه‌ی کهگلو بیراحمه‌ی تا همین چند سال پیشتر و در برخی موارد تا همین الان نیز رایج است، ریشه در تاریخ  دور و دراز زندگی مدنی در فلات مرکزی ایران داشته و بشمار می‌آید.
در این نوع زندگی، سلسه مراتبی وجود داشت که مورد پذیرش طوایف و نژادهای مختلف که در یک منطقه زندگی می‌کردند قرار گرفته بود و تا مادامیکه نکته به نکته توسط خود مردم به اجرا در می‌آمد، نه تنها دشمنی و دلخوری بوجود می‌آمد که در اجرای امور جاری یک ایل هیچ مشکلی بوجود نمی‌آمد و در ایام مختلف و مناسبات خاص، تمام آیین و رسوم درست و بجا اجرا می‌شد و درنتیجه یک زندگی اجتماعی به زیباترین شکل خود به گردش در می‌آمد.
در این نوع زندگی، که تقسیم بندی طبقاتی وجود داشت، هر طبقه اجتماعی، به فراخور نوع حضور خود، وظیفه‌ای برعهده داشت که انجام آن مختص به خود و در انحصار افراد خویش بوده و معمولاً به گاه انجام وظایف، هیچ طبقه‌ای کوچکترین اهمالی در کار خویش نمی‌نمود.
خان، کدخدا، سادات، رعیت، نوکر، خطیر، مهتر، غربت و ... چند نمونه از طبقه بندی و سلسه مراتب اجتماعی در قوم لر بزرگ در منطقه‌ی تحت حاکمیت بیراحمه‌ی بزرگ بشمار می‌آمد.
شاید بسیاری مخالف نظام طبقاتی به دلایلی منطقی نیز باشند ولیکن آنچه مسلم است و به گواه مصادیقی که تا همین امروز هم از آن نظام باقی مانده، کارامدی و پاسخگویی تک تک طبقات به وظایف خویش و همچنین ماندگاری نقش هر طبقه در جریان زندگی جمعی بوده و هست.
با اینکه بدلیل سوء استفاده بعضی از خوانین از موقعیت خود و ظلم روا داشتن بر برخی طبقات در دوره‌هایی، ولیکن خان وظیفه‌ی راهبرد و حفظ تمامیت ارضی و شان اجتماعی و حتا تأمین نان سفره‌ی تک تک افراد ایل از هر طبقه را برعهده داشت و برای انجام وظایف خویش از مباشرینی که از طبقات مختلف بودند استفاده می‌نمود و به گاه قحطی و یا تجاوز  اقوام دیگر خود در خط اول جنگ قرار می‌گرفت و با بسیج قوم و دفاع از حیثیت ایل و تأمین امنیت نامی نیک و مقبولیتی برای خویش می‌ساخت که بدینسان نظام طبقاتی چندین عصر به خوبی دوام آورد و مردم مناطق مختلف را در کنار یکدیگر متحد و به زندگی عشیره‌ای زیبایی رهنمون می‌ساخت.
سایر طبقات نیز بدینسان وظایفی داشتند که از حوصله‌ی این مقال خارج است ولیکن، برای معرفی جایگاه افرادی چون مادربزرگ خوانده‌ها (ننه) و پدربزرگ خوانده‌ها (بوآ) به برخی از وظایف و نقش اجتماعی این دو مهم در آن فرهنگ غنی اشاره‌ای می‌کنیم.
طبقه‌ی مهتر (مطربان) که چون سایر طبقات مرز بندی کاملاً مشخصی داشتند و در ازدواج و گسترش طبقه خود تابع قوانین خاص بودند و بر مبنای آن حق ازدواج با غیر از طایفه خویش را نداشتند، نیازی به کار طاقت فرسای زراعت و همچنین زمین و باغ نداشتند و وظیفه‌ی اصلی ایشان در سور و سوگ و مناسب‌ها تعریف شده بود. از آشپزی به میزان زیاد در تجمعات و ایجاد شور و حماسه با نواختن موسیقی در شادی‌ها گرفته و نواختن تول چپ (مارش عزا) در سوگ‌ها از وظایف ایشان بود.
طایفه‌ی خطیر (سلمانی) وظیفه‌ی سلمانی و امور آرایش و پیرایش و مهمتر از اینها آموزش مسائل خانواده به نوعروسان و نو دامادان و همچنین، برگزاری مراسم ختنه سوران (نوعی جشن تکلیف مرد شدن) را بر عهده داشتند که طبعاً این امور توسط زنان و مردان این طایفه به فراخور نوع وظیفه مشخص و اجرا می‌شد.
منزلت و جایگاه این طبقات شاید در نگاه نخست و برداشت سطحی کمی دون بنظر برسد اما در حقیقت چنین نیست و عزت حقیقی این افراد، بخصوص متخصصین صاحب نام هر طیف کاری، چنان است که در فرهنگ جاری، ایشان عنوان فاخر مادر خوانده و پدرخوانده برای فرزندان ایل را برای خویش کسب می‌نمودند که طبعاً احترام حقیقی ایشان به مثابه حرمت پدر و مادر می‌بود.
کسی که ختنه پسران را برعهده داشت، طبق رسم با ابزار خاص خود بر بالین پسر حاضر و در مراسمی رسمی که مهتران از یک تا چند روز می‌نواختند و مردم ایل را با موسیقی شاد و حماسی خود سرشار از شعف نموده بودند، عمل ختنه را به انجام می‌رسانید، پسر ختنه شده برای تلافی این درد تخم مرغی را بر پیشانی او می‌کوبید تا دق دلی‌اش را خالی نماید  و البته در روزهای بعد که مجدد برای التیام زخم پسر، ایشان بر بالین او حاضر می‌شد، هر دفعه با هدیه‌ای می‌آمد و با لطفی چون پدر از دل پسر بچه درمی آورد که ناخودآگاه این پدرخواندگی شکل می‌گرفت و از اینرو تک تک فرزندان ایل، جز پدر و پدر بزرگ خویش، پدربزرگ خوانده‌ای داشتند که طبعاً مورد احترام ایشان بود و خواهد بود.
همچنین، به گاه تولد، قابله‌ای که بر بالین مادر حاضر می‌شد و با تخصص خویش، جان مادر و نوزاد را بسلامت از بلیه‌ی آل و یا سایر خطرات زایمان عبور می‌داد و پس از آن تا چندی وظیفه‌ی مراقبت از مادر و کودک را برعهده داشت چنان با مهر مادری این وظایف را به انجام می‌رسانید که به حق عنوان (ننه) یا مادر بزرگ خواندگی را برای خویش کسب می‌نمود و از اینروست که تمام فرزندان ایل، علاوه بر والدین و پدر و مادر بزرگ خویش از مادر بزرگ خوانده‌ای نیز برخوردارند و تاکنون نیز بسیاری از ایشان در قید حیات و مورد احترام فرزندخواندگان خویش‌اند.
حال، از این رسوم زیبا و پر حکمت اگر فراتر رویم، به کسی بر می‌خوریم که نه از سر جایگاه طایفه‌ای‌اش در ایل، نه از سر وظیفه، که فراتر از این روال، مهر مادرانه‌اش را چنان پر ساحت می‌کند که از لطف ویژه‌ی خداوندی بهرمند می‌گردد و دستانش شفابخش و مهرش سایه گستر سلامتی ایلی می‌شود که مادر خواندگی‌اش قانون نانوشته‌ای می‌شود مقبول خاص و عام  و چه که مادر بودنش در خانه و بر سر خانواده بی شک کم نظیر و مادرانه به مفهوم مطلق کلمه خواهد بود. مادرانی که در زندگی ایلی و عشیره‌ای با نظام خانوادگی گسترده، گاهی یک از دو و یا چند همسر مرد خانواده می‌بودند که هیچ تفاوتی از مهر گستری، بین تمام فرزندان آن خانه قائل نبودند و همه چون فرزند حقیقی خویش از جوهر وجودش مهر می‌گرفتند.
از  خاص‌ترین بگوییم اصلاً، ننه گل افروز یکی از شاخص‌ترین و محبوب‌ترین ننه‌های مردم منطقه‌ی گرمسیر و شهر دوگنبدان (گچساران) می‌باشد و شاید اگر بگوییم بیش از نیمی از جمعیت کنونی و میانسال این شهر از فرزند خواندگان ننه گل افروز هستند اغراق نکرده باشیم. مضاف بر اینکه ننه گل افروز از طایفه کی سفی (ککا یوسفی) که از طوایف خوشنام و روشن ضمیر بوده که طبیبی حاذق بود و دستی شفا دهنده خدا به او عطا نموده بود و این خاص بودن شاید بدان جهت باشد که نه عضوی از آن طایفه‌ی خاص که وظایف اینچنینی بر عهده داشتند و مادرخواندگی‌اش اتفاقی عام بود که هر مادری به او مراجعه می‌کرد، از عطیه‌ی الهی شفای دست و داروی نسخه‌ی بی ادعای او بهرمند می‌شد. یادش گرامی و حرمتش افزون باد.

( فیلم ) مادر گچسارانی‌ها که بود و چرا «زاکانی» او را به تاجگردون ربط داد / مادری که در خدمت رزمندگان و مادران جنوب ایران بود
گل افروز احمدزاده ملقب به مادر گچسارانی‌ها

شاید آوازه‌ی بلند شدن نام ننه گل افزوز در مجلس یازدهم این سرزمین را بعنوان نشانه‌ای از نشانه‌های عزتمند زندگی کردن افراد و حاصل خوشنامی و خدمت به خلق کردن ایشان  بشمار آورد که شنیدن نام ننه گل افروز در این سطح بسیار دور از باور بود و با اینکه بدلیل برداشت سطحی از عنوان مادرخواندگی توسط عده‌ای سیاسی کار، مورد سوء استفاده قرار گرفت اما، حقیقت آنست که ننه گل افروز اگر مادر خوانده‌ی یک نفر است که مثلاً منافق بوده و اعدام شده است، مادر خوانده‌ی صدها بلکه هزاران شهید و ایثارگر این خاک در دفاع بوده است.
شاید هرگز امثال آقای زاکانی که ادعای پدرخواندگی برای مردم گچساران دارد و مدعی شده پس از تاجگردون مسائل و مشکلات مردم را حل می‌کند، تصوری از احترام مادرخوانده در فرهنگ مردم منطقه را ندارد که کار پسندیده‌ی تاجگردون در ساخت تندیس ننه گل افروز را بعنوان یکی از مصادیق گناهکار بودن تاجگردون لیست نموده و با طمطراق از آن حربه ساخته است!
آقای زاکانی، ننه و بوآ در قومی متمدن و ریشه دار ترجمانی دیگر دارد و بدینوسیله شما را به کسب اطلاعات بیشتر در این موضوع ترغیب می‌کنم تا پس از دریافت حقیقت موضوع، نه تنها از ادعای اشتباه خویش برگشته و عذرخواهی نمایید، بلکه متوجه شوید اگر تاجگردون نظر به احترام ماندگار ننه گل افروز دارد، جز تعلق به ذره ذره‌ی فرهنگ معنوی این سرزمین در نهان او نیست و صد البته از کسی که تا این حد به خاک و موطن و ارزش‌های خویش وابستگی دارد، وصله‌ی خیانت و فساد نمی‌چسبد و اگر به چنین حقیقتی رسیدی، به یقین شهامت حلالیت طلبی از حق الناسی که در این ماجرا تضییع نموده‌ای را خواهی داشت.
بماند که درد ما، تنها سرمایه‌های بسیار مادی و معنوی که خود بی بهره از آنیم نیست و درد غربت اصالت و فرهنگ ما که اینچنین بر علیه ما استفاده می‌شود دردی افزون‌تر شده، که التماس دعای درک بیشتر
این حقیقت توسط شما را داریم.
----------------------------------------------
محمد مختاری
نام شما

آدرس ايميل شما

Iran, Islamic Republic of
بندگان خدا اگر شما ها واقعا ننه گل افروز را دوست دارید و براش احترام قایل هستید یه فاتحه بذاش بخونید بدبخت ول کنید تا زمانیکه زنده بود اینهمه ازش یاد نمیکردید امان از سیاست
Iran, Islamic Republic of
حالا هم نیازی به نظر تو نیست
Iran, Islamic Republic of
بدبخت تو کجات میسوزه
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
ننه گل افروز که امروز چیزی جز یک سنگ قبر از این بانو باقی نمانده است چه ربطی به تاجگردون و اعتبار تاجگردون دارد . درحالی این ننه گل افروز یک حکیم و مامایی زایمان بود . تندیس ننه گل افروز به پاس خدمات و طبابت به مردم گچساران چه ربطی به زاکانی که نماینده قم است دارد . زاکانی پا از گلیم خود آن قدر دراز کرده است تا به گچساران و باشت هم رسیده است . زاکانی از مرده تا زنده مردمان گچساران را زیر و رو کرد تا این مردم محروم آوار و سرگردان باشند وگرنه سنگ قبر ننه گل افروز و تندیس ننه گل افروز چه ربطی به نماینده قم دارد
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
محمدخان قاجار می گفت اگر می خواهی بر مردم حکومت کنی آنها را گرسنه و بی سواد نگه دار . این حکایت نادان ها گچساران است ازبس با فقر و گرسنگی زندگی کردند بودجه و اعتبار ملی زیر دل آنها زده است .ای مردم چه فکر کردید که با غریبه ها همدست شده اید خنجر برادرکشی به دست گرفتید . یکی از کاندیدا شیراز در کلیپ گفت . می گویند اقتصاد ضعیف است و دست ما بسته است مگه آن تاجگردون نبود اگر خداوند توفیق نوکری داد من تاجگردون دوم می شوم
تاجگردون فردی توانمند و کاردان و دلسورزمردم بود
ای مردم مگه زاکانی لر است که دلش به حال محرومیت و بدبختی مردم گچساران بسوزد
ا
Iran, Islamic Republic of
آفرین....👏👏👏
مریم
Iran, Islamic Republic of
👏👏👏👏🌹🌹
Iran, Islamic Republic of
🌹🌹🌹👏👆
زاگرس
Iran, Islamic Republic of
زاکانی هدفی جز آوارگی و سرگردان مردم محروم گچساران و باشت نداشت
United States
خدا زاکانی را آواره کند
Iran, Islamic Republic of
ان شاء الله امنین
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
یکی از اتهامات تاجگردون ننه گل افروز بود بقیه اتهامات که به تاجگردون زده شده بود مثل همین داستان ننه گل افروز است
Iran, Islamic Republic of
اقای زاکانی این ننه گل افروز که مربت دست گداشتی روش ای بنده خدا فوت کرده این حاج خانم خیلی محترم بود برای کل گچساران حتی برای متخصصین زنان وزایمان دیگه اینقدر پشت سر مرده حرف نزن
Iran, Islamic Republic of
زیبا ومنطقی
رودشتیان
Germany
/ از نفت زیر پای ما می‌خورد و در شش طبقه می‌نشیند و بر فرهنگ ما دهل بی فرهنگی و فساد می‌زند... دستت خوش .
ا
Iran, Islamic Republic of
عاااااالی ....لعنت به کینه توزان...
حق
Iran, Islamic Republic of
زاکانی.هدفی جز آوارگی و سرگردانی مردم محروم ندارد . زاکانی جیب بزرگ برای شرکت های نفت و بودجه و اعتبار ملی که تاجگردون برای منطقه اش آورده است ..
آسمان
Iran, Islamic Republic of
قیامت رو در نظر بگیر و بعد از آقای زاکانی و جیب بزرگ‌حرف بزن ،،ادمی که در اوج سادگی داره زندگی میکنه و دغدغه اش حال و روز مردمه ،، حواسمون باشه قیامتهست و باید جواب تک به تک جمله ها رو داد
Iran, Islamic Republic of
آخه میبینم نماینده دلسوز شما که ناسلامتی رئیس کمیسیون هم بود خیلی کارها کرد
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
این مجلس طبق سلیقه ها می چرخد نه قانون
اگر قانون بود رئیس مجلس خلاف آیین نامه عمل نمی کرد
و فریاد بی عدالتی ویس کرمی نماینده خرم آباد و حاجی بابایی نماینده همدان که گفتند اگر از ۸ صبح تا بعداز ظهر تخلفات شما را بگویم کم گفتم فریادی که از همین مجلس شنیده می شود هیئت رئیسه باید طبق آیین نامه ها عمل کند
کاظم
Iran, Islamic Republic of
متاسفانه سوادندارند میگویندداریم متدین نیستند میگویتدمتدینمی احترام به قومیت رابلدنیستندمیگویتدبرایتان هرکاری باشه انجام میدهیم بعدفرزندلرراازخدمت خالصانه به مردم ایران زمین وقوم لرمحروم میکنندومردم رااعصبانی من فکرم این است اینان درلوای دوستی باولایت ومردم کاردیگرمیکنند
Iran, Islamic Republic of
آقای مختاری دوران خان بودن برخی افراد و نوکری تمام شده است.. ولی بدان مردم غیور لر و ترک گچساران نوکر نیستند و زیر بار زور و بی عدالتی نمیروند.
حق
Iran, Islamic Republic of
فرق حکومت اسلامی با بقیه حکومت ها چیست . هر شخصی که پست و مقامی دارد می تواند راحت تهمت بزن مثل آب خوردن حق ۴۰ هزار مردم محروم را پایمال کند . کشتن شدن حورج فلوید برای مردم ایران سخت بود ای مردم حق آن بچه عشایر که از نعمت و گازو برق محروم است پایمال شود برای شما سخت نیست . ای مردم حق بچه ها گچساران و باشت پایمال شود هیچی سخت نیست
غیرت تان کجاست . سکوت کنیم تا حق نفت این سرزمین را در حلق امثال. بریزیم
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
ای مردم. آشکار زاکانی و کریمی و نجابت را بشنوید بعد هم قضاوت کنید
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
سینه ی هر بشر به درد می آید حق مردم محروم گچساران فدای خاله زنکی زاکانی شود
Iran, Islamic Republic of
این همه مشکل تو کشور
دلار داره میشه 30 تومن
کرونا داره بیداد میکنه
مسکن اوضاع داغون داره
هیچ نظارتی از سمت دولت روی کنترل قیمت ها نیست
خود دولت دستش تو کاسه دلال هاست
شما اصلاح طلبا هر روز برای تاجگردون مطلب مینویسد
عجب...
همین که شما ازش طرفداری میکنید یعنی تاجگردون عین خودتون
به امید محاکمه همتون
زنده باد زاکانی پزشک فداکار و باسواد و باشرف
Iran, Islamic Republic of
زاکانی
Iran, Islamic Republic of
آشفتگی بازار ارز وطلا و این همه تورم نتیجه بیخیالی مجلس جدید است که همه وقت خود را دراین دوماه خرج مساٸل حاشیه ای کرد
سید
Iran, Islamic Republic of
نتیجه هفت سال بی خیالی دولت نیست ولی نتیجه چهل روز کار مجلسه!!!
Iran, Islamic Republic of
خیلی زرمیزنی
Iran, Islamic Republic of
امید وارم روزی شما اصول گرایان تند رو محاکمه شوید .کشور به راه خرد ومنطق گام بردا رد .کشور مال مردم است نه شما اقلیت رانت خور
فتح الله احمدیان
Iran, Islamic Republic of
بی در و پیکر دگه شاخ و دم و سم نداره،به ای اوضاع میگن بی در وپیکر،
طرف از چهل اصافی گذشته،اطلاعات،شورای نگهبان،اطلاعات سپاه،و.....کمیسیونها،
حالا ۴تا پیداشدن رونماینده حرف دارن،ای یارو هم که سرش نمیشه عمدآ به رآی گذاشت،
الکی الکی طرف که ازهمه فعالتربود گفتن ازصبح نیا،،،
محمد ثانوی گروسی
Iran, Islamic Republic of
به جناب پدر خوانده گچسارانی های عزیز بفرمایید زمانی که شما قدم نحس شما به مجلس باز شد قیمت سکه حدود ۵ میلیون تومان بود و امروز حدود ۱۱ میلیون ، برو بشین . مردم گچساران واسه خودت یادبود درست کن
ایرانی
Romania
قیمت سکه اون موقع بالا رفت که یه عده بخاطر /ه این دولت رأی دادن نه الآن که مجلس تازه سرکار اومده!
آره داداش جون!
Iran, Islamic Republic of
امثال زاکانی ها را چه به درک فرهنگ اصیل قوم لر...
Iran, Islamic Republic of
ننه گل افروز/ که علی رغم مخالفت برخی دستگاهای اجرایی تجگردن با قلدری تندیس ایشان یا همان سردیس ایشان را زد
حسین
این همه مطلب در باره ننه_گل_افروز اما بی محتوا
دوست عزیز در یک ثفحه خلاصه و مفید مطاب ارسال کنید.
با تشکر
sayed
Iran, Islamic Republic of
با همه احترامی که برای نه نه گل افروز قائلم ازت خواهش میکنم ایشون رو ابزاری برای تبرئه امثال تاجگردون قرار ندید چون همون جمله معروف «حاضرم با روحانی به جهنم برم»برای بی کفایتی ایشون کافیه
Iran, Islamic Republic of
بابا رها کنین این چرت و پرتها رو فکر بحال مردم بکنید تا انشا ا... برای انتخابات ۱۴۰۰ بیان پای صندوق ممکنه یه موقع چشم باز کنید ببینید جا هست و بچه نیست
Iran, Islamic Republic of
زاکانی. امیر کبیر کجساران را از بین برد. انشالله عدالت با ید وفرمان خدا اجرا خواهد شد تا مردم از امثال زاکانی. واشتباهات. پند بگیرند
رضا
Iran, Islamic Republic of
واقعا میخواهی چیو ثابت کنی؟؟؟!
مراسم های تشریفاتیشو که به اندازه درآمد یک ساله تموم کارگران ایرانی میشه را در نظر بگیر ....
واقعا بهت متاسفم
United States
جان من این زودتر می خواستی حالا چرا؟
Iran, Islamic Republic of
درود بی شمار تقدیم همه اقوام ایرانی با هر رنگ و زبان و گویش و فرهنگ و...
همچنین درود بی شمار تقدیم قوم باغیرت و وطن پرست لر که این روزها توسط افرادی مورد توهین و بی احترامی قرار گرفته اند
هر روز فقر مردم را بیشتر و بیشتر می کنید ...
واقع بین
Iran, Islamic Republic of
اولا آقای مختاری موضوع را مخلوط کرده دوم زاکانی زنده باد سوم بویراحمد دنا کهکیلویه درگچساران را زاکانی آزاد کرد ازدست / تاج کسی است که میگفت هرکه با من نیست دشمن من است و تا میتوانست وچوب خداوند بوسیله زاکانی بر فرق بی عدالتی ورانت مدیران نا کارامد ازقبیل راننده تاکسی وپوشاک فروشان وگماشتگان تاج کوبید و این است نویدخداوند که فرمود ظلم پایدارنبست ووارثان زمین مستضعفین هستند تاج دیگه تمام شد چون تاریخ مصرفش تموم شد
پسر زاگرس
Iran, Islamic Republic of
زاکانی داری مهره های قوی را جلوی برم داری انشالله مچت گرفته میشه
علیرضا
Iran, Islamic Republic of
این تحلیل ها خیلی آبکی هستن. هر کی این منطقه رو خوب نشناسه و این مطلب رو بخونه فکر میکنه ما هنوز به سبک انسان های نخستین زندگی میکنیم.خودتون هم میدونید موضوع ننه گل افروز رو تاجگردون عنوان کرد تا خودش رو از اتهامات مبرا کنه وگرنه اصل ماجرا چیز دیگه ای هست
رجا
Iran, Islamic Republic of
احسنت بر شما لطف کنید برای خود ایشان هم ارسال کنید
Iran, Islamic Republic of
زاکانی هنر دیگه ای نداره اگه راس میگه بیاد و فکری ب حال گرونی و فقر و گرسنگی مردم کنه
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
کجاست غیرتی که بجوشد و جدانی که بجوشد که حق ۴۰ هزار نفر زیر پا امثال زاکانی له شده است . ۴۰ هزار دست و پا مرد وزن زیر ظلم و تبعیض آشکار به شده است . ای مردم اگر چه بجورج فلوید یک بچه سیاه برایتان سخت بوده است .امروز حق بچه های عشایری و روستاها محروم زیر پا های زیاد خواهی و پدر خواندگی له شده است . کاش آنقدر که دل تان برای جورج فلوید سوخت یک صدم به حال دردهای ناگفته بچه ها عشایر و روستایی گچساران و باشت می سوخت . ان وقت سکوت نمی کردید یا با امثال زاکانی هم اوا نمی شده اید
راضیه
Iran, Islamic Republic of
خدا ازت نگذره انشالله ذاکانی روز خوش نبینه
علی
Iran, Islamic Republic of
امیدواریم ازخدای بزرگ حق مردم گچساران ازش بگیره
Iran, Islamic Republic of
آقای ...
معلومه توهم از نان خورهایتاجگردون هستی . خدا بیامرزد ننه گل افروز را بانویی نیکوکار وخدمتگذار به مردم بود. آقای تاجگردون این موضوع را خودش مطرح کرده که با احساسات مردم بازی کند و از طرفی دیگر خلافهای خودش را بپوشاند
کرمی
Iran, Islamic Republic of
سلام چه سبب خیر شد این عدو برای مرحومه
ننه گل افروز که ما به یاد خوبی ومهربانیش باشیم
وبرای طلب مغفرتش فاتحه بخوانیم
Iran, Islamic Republic of
والا به نظرمن اگر صاحبی باشد باید شما وروزنامتونوجریمه می کرد که دنبال جنجال وتشنج هستین بس کن دگه خجالت بکش نه احترام به قانون میذاری نه به آرامش مردم فکر میکنی
رءوفی پور
Iran, Islamic Republic of
خیلی جالب بود . نکته هایی که فراموش کرده بودیم زاکانی چه میفهمه از اینا
ک.ش
Iran, Islamic Republic of
درود برشما .وقتی فردی مثل زاکانی نمیفهمه چه اصراری باید داشت که این مطلب رو توضیح داد ایشان ابتدا برود درس مردم داری واخلاق رو فرا بگیره بعد بیاد درموردیکی از اصیل ترین ودست نخورده ترین اقوام ایرانی از نظر ژنتیکی و......اظهار نظر کنه .
ازقشقایی های گچساران
Iran, Islamic Republic of
جناب اقای مختاری اولا آفرین برشما به خاطرگفتار نیک تان درثانی درودبر روح ننه گل افروز واما بنده درکشاکش علمداری آقای زاکانی ودارودسته اش درجایی که به تاجکردون یزیداشاره کرده بودگفتم که آقای زاکانی ایشان برادرشهیدوازپستان مادری شیعه شیرخورده است چنانچه شهامت داریدمرد مردانه ازمادرایشان طلب حلالیت کنید اما زهی....از وصدخیال باطل از...
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
زاکانی نماینده این مجلس انقلابی است
ان از دورغ که می گفت تاجگردون حکم قضایی دارد که کدخدایی این . زاکانی را فاش کرد که حتی زاکانی برای .خودش نوشت نادرست است
این از ننه گل افروز زاکانی
این فردی که از آرمان و اسم انقلاب شمشیر حق کشی و لر کشی بر رو این مردم این دیار کشید
حال بنشیند قصه لیلی و مجنون زاکانی را باور کنید
محمد
Iran, Islamic Republic of
هر چه لر ایگو وداغ دل ایگو
زرین شهر
Iran, Islamic Republic of
درست است مردم فقر و گرسنه هستند اما خوب و بد را تشخیص می دهند .مفهوم عدالت واقعی را می دانند نیازی به سفسطه بافی امثال زاکانی نیست
زرین شهر
Iran, Islamic Republic of
زاکانی جزیره های ایران را به چین ها فضل و بخشش می کند
خودش چشم طمع و شناسنامه پدر خواندگی و جیب بزرگ برای چیاول شرکت های نفت برای گچساران و باشت می دوزد
علی
United States
کار ذاکانی .توکلی .رسایی و....کار سیاسی بود که خودشان همان اتهام هایی که به تاج گردون زدند خودشان دارند.. تا ابد این ننگ از دامان انها پاک‌نخواهدشد
Iran, Islamic Republic of

قابل درک است که رو کردن فساد از طرف آقای زاکانی این شانتاژ ها را هم خواهد داشت
Iran, Islamic Republic of
چه توقعی داری زاکانی یک اتقلابیه نه بیشتر
زرین شهر
Iran, Islamic Republic of
حق مردم محروم خوردن ندارد
صدر الله
Iran, Islamic Republic of
خداوند زاکانی را به دلیل اتهام بیجا در اتش جهنم وارد نماید وی باعث شد حق 45 هزار رای دهنده به اقای تاجگردون از بین برود کارش .کمتر نیست
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
امروز میر سلیم پته ی ۶۵ میلیارد قالیباف روی آب ریخت
زرین شهر
Iran, Islamic Republic of
ننه گل افروز اعتبار نامه تاجگردون باعث شد که با خدمت ارزنده و علم طبابت شما بانو بزرگوار آشنا شویم ننه گل افروز اگر روزی ننه مردم گچساران بودید در میان آنها نام و نشان داشتید اما امروز در جای جای این کشور نام و نشان دارید .اگر تاجگردون در فکر ساختن تندیس شما بزرگواری بود اما امروز تندیس ننه افروز در افکار مردم ایران ساخت شده است . تندیس از خدمت و علاقه به طبابت و عشق به مردم و همیاری
برای همیشه در افکار مردم و تاریخ ساخت شد
تندیس ننه گل افروز محدود به گچساران نبود
امروز تندیس ننه گل افروز درهررشهر و روستا ایران ساخت شد
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
قالیباف همیشه در خلاف جهت آیین نامه ها و قانون حرکت می کرد
اینبار میرسلیم خلاف باور و سلیقه قالیباف مچ اورا گرفت
Iran, Islamic Republic of
چرت وپرت ننویسین یک نفری حالا به هر دلیلی از مجلس رفته دلیل نمیشه چرت و پرت ننویسین الان این مثلا چیه خبره یا یادداشت نقد....خودتو مسخره کن
ابی
Iran, Islamic Republic of
چقدر شما به هم بی احترامی می کنید. یکی دیگه برای خودش پست میگیره و بیت المال /ه شما افتادید به جون هم تاجگردون هم دو دوره نماینده بود دیگه کافیه بزارید جوانهای انقلابی سکان مملکت رو بدست بگیرند. اگر نماینده گچساران تا الان براتون کاری نکرده این دوره هم کار نمی کنه چون مدیریت هر مدیری به درازا کشید بوی فساد می دهد بیایید به حرمت خون شهیدان به جون هم نیفتید و مطیع رهبری باشیم نه این سیاستمداران بی تدبیر
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
مگه مجلس میدان چوب بازی هر نادانی از راه می رسد بشه نماینده
مردم مترسک نمی خواهند کاردان و متخصص می خواهند
مگه نماینده بودن نوبتی هست کسی لیاقت نماینده را دارد که بتواند از حق مردم دفاع کند و گرنه دوتا نماینده بویراحمد دارد

امثال موحد و روشنفکر چه گلی به سرتون زدند .حتی بعضی از نمایتده قدرت بیان خوبی ندارد چه برسد به علم و آگاهی
سفطسفه بافی برای مردم نان هیچ چیزی نمی تواند عملکرد واقعی و عینی و محبویت تاجگردون را تخریب کند
اصفهان
Iran, Islamic Republic of
ننه گل افروز تندیس شما در افکار مردم ایران برای همیشه ساخت شد
دست شما برای بیماران و زایمان زنان شفابخش بود
نام تان شفای برای رسوایی مفسدین و رانت خواران شد
افرادی بر طبل مفسد ستیزی می کوبیدند از درون خودش از همون مجلس همدیگر را لو دادند
حق نمی خواب روزی برملا می شود
حق تاجگردون از زیر آوار های بی عدالتی فریاد زد پرونده ۶۵ میلیارد و شرکت عمید شرکت دختر زاکانی را فریاد زد
تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

هر چه مجلس کوتاه بیایید، دیگران او را به گوشه رینگ برده و مورد ضرباتی قرار می‌دهند. تخریب‌گران ...
اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

باور بر این است که اختلال عاطفی فصلی به دلیل اختلال در ریتم شبانه روزی بدن رخ می دهد....
سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌اش اشاره کرد که از 16 میلیون واکسن آنفولانزای ...