کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
یاسوج پایتخت شاهنامه ایران
یاسوج پایتخت شاهنامه ایران
۱۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۵۲
 
1