ارسال اين مطلب به دوستان

(( روشنفکر به چه کسانی کنایه زد؟! / بعضی‌ها هنگام بهشت اعتبارات اگر از منافع شخصی دست می‌کشیدند و برای خودشیرینی بودجه برگشت نمی‌دادند، وضع این نبود! )) 
1