ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرداخت اعتبارات پروژه‌های مشارکتی با بسیج سازندگی ۱۱درصد بیشتر از سایر پروژه‌های استان ))