ارسال اين مطلب به دوستان

(( حرف های سیاسی که در گچساران شنیده می شود؛ از پشت پرده شهرداری باشت تا داستان بلند شهرداری دوگنبدان ))