ارسال اين مطلب به دوستان

(( متأسفانه گرانی ها نه تنها کنترل نشده، بلکه افزایش پیدا کرده / مدیرانی انتخاب شوند که ویژگی های انقلابی بودن را بطور صددرصدی داشته باشند ))