ارسال اين مطلب به دوستان

(( 30 میلیون نفر در ایران شرایط مناسب معیشتی ندارند / اقتصاد ضداشتغال و ضدتولید اداره می‌شود ))