ارسال اين مطلب به دوستان

(( ویژگی های شهردار خوب و قوی /پرهیز از تک روی ولزوم هماهنگی در شورای شهرچرام ))