ارسال اين مطلب به دوستان

(( نه به دنبال سهم خواهی هستیم و نه به دنبال کیسه دوختن برای خود / غریبه کش نیستیم / آقای احمدزاده منطقه دیشموک، زیلایی و بهره عنا و باوی را با یک چشم می بیند ))