ارسال اين مطلب به دوستان

(( قطعی چندماهه خطوط تلفن در محمود آبادِ یاسوج داد شهروندان را درآورده است )) 
1