ارسال اين مطلب به دوستان

(( جواد هادی اصل: تلاش کردیم تعارض انسان و محیط زیست را کم کنیم / در استان ما خطر انقراض پلنگ وجود ندارد / خطاب به مسئولین محیط زیست: اگر خیر نمی‌رسانی، شر مرسان )) 
1