ارسال اين مطلب به دوستان

(( عبدالناصر همتی در مناظره اجتماعی فرهنگی و سیاسی ۱۴۰۰ چه گفت؟ ))