ارسال اين مطلب به دوستان

(( وزیر کار با حرف‌های نسنجیده برای خود مشکل ایجاد می‌کند / وزارت کار با روند فعلی و اقدامات پوپولیستی هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز گسترش یأس و ناامیدی در جامعه ))