ارسال اين مطلب به دوستان

(( خبرنگاری که با پول و مقام قلم او مهار شود، مزدور و دغل کار است ))