ارسال اين مطلب به دوستان

(( آقای استاندار از عقده‌ی عروسان دم ِبخت اما بی رخت و تخت و دست از زندگی شسته‌ در لوداب هم گریه کنید ))