ارسال اين مطلب به دوستان

(( در جامعه‌ای که مدیرش سفارش پذیر باشد از درونش فساد تولید می‌شود )) 
1