ارسال اين مطلب به دوستان

(( حکایت فحاشی به وزارت نفت و کاندیداهای قصاب! ))