ارسال اين مطلب به دوستان

(( اشاره امام خمینی به پایان جنگ بعد از آزادی خرمشهر؛ حذف جمله «پایان جنگ» هنگام انتشار عمومی پیام )) 
1