ارسال اين مطلب به دوستان

(( کهگیلویه گروگان گرفته شده / نخبگان می‌توانند یک جامعه را به عرش ببرند یا آن را به فرش بیاورند / قشرگرایی و طایفه گرایی خیانت و جنایت به جامعه است / ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی ما ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است / سد آبریز یک مطالبه عمومی است )) 
1