ارسال اين مطلب به دوستان

(( حرکت بزرگ دولت سیزدهم در بیمه همگانی؛ مردم از این فرصت استفاده کنند / مدیریت امانت است / گروه های انقلابی و اصولگرا از اشتقاق و تفرقه جلوگیری کنند )) 
1