تاریخ انتشار
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۶
کد مطلب : ۴۲۶۸۵۶
یادداشت ارسالی

نفت گچساران حلال اما تیم داری جوانانش حرام

۱
۲
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
نفت گچساران حلال اما تیم داری جوانانش حرام
کبنا ؛نفت گچساران حلال اماتیمداری جوانانش حرام است
به گزارش کبنا؛سید ابوالصالح دانشفر پیشکسوت ورزشی کهگیلویه وبویراحمد با ارسال یادداشتی نسبت به انحلال تیم فوتبال صنعت ونفت گچساران واکنش نشان داد که عیناً منتشر می گردد:
*درحالیکه نفت گچساران بودجه ایران راتامین میکندامابخاطرنداشتن بودجه جوانانش سرگردانند*
*اقای صیدالی نفت گچساران اول بایدخودگچساران راتامین کند*
*چراغی که به خانه رواست به مسجدحرام است*
*جناب اقای استاندارعزیزونمایندگان محترم استان لطفا از انحلال نفت گچساران جلوگیری فرمائید*
*تنهادلخوشی جوانان امروزاستان ورزش است لطفامشکلات ورزش استان رامدنظرقراردهید*
*درحالیکه استان کهگیلویه وبویراحمدبخصوص شهرستان نفت خیزگچساران وکارمندان وکارگران شرافتمندشرکت نفت این منطقه درسرماوگرما باتحمل زحمات طاقت فرساوشبانه روزی خودازدل چاههای عمیق نفت وبوسیله خطوط لوله نفت رااستخراج وبه پالایشگاههای کشورپمپاژمیکنندتادرسایه فروش این طلای سیاه بودجه کشورهشتادمیلیونی راتامین نماینداماامروزشاهدیم فرزندان شایسته ونخبه همین کارگران بادستان پینه بسته وکارمندان شریف شرکت نفت بدلیل فقرشدیدمالی وعدم استطاعت مالی ازحق فعالیت ورزشی وتیمداری وحتی فعالیت خودباشگاه شرکت نفت محروم میباشندوتنهاتیم شایسته نفت گچساران بایدمنحل گرددتادرکنارپمپازنفت زیرپایشان بودجه ورزشی انان هم درجهت هزینه ازمابهتران گردد*
*واین درحالی است که انهاباچشمان اشکبارودل شکسته اماشاهدفعالیت نفت ابادان ونفت مسجدسلیمان خواهندبودگویاخون مردم ابادان ومسجدسلیمان ازخون گچسارانیهاقرمزتروارزش واعتبارانان بیشتراست*
*خداوندادادادمان رابه کجافریادبزنم وبرای احقاق حق وندای مظلومیت خودبه کجاپناه ببریم درحالیکه همه مسئولان شاهداین تبعیض ودوگانگی اشکارند؟*
*جناب اقای بیژن زنگنه وزیرنفت وجناب اقای کلانتری استاندارمعظم ونمایندگان مخترم استان درمجلس شمارابه وجدانتان اجازه ندهیدباانحلال نفت جوانان پرشوروسرمایه های کلان واینده سازگچساران ودیگرنقاط استان به بهانه کمبودبودجه ورزشی وبی توجهی به ورزش استان وکمبوداعتبارات مالی ورکودورزش بطرف سرگرمیهای خانمانسوزوموادمخذروافیونی ودیگرسرگرمیهای کاذب رفته ودرسیل تهاجم فرهنگی غرق شده والوده ونابودگردند*
*نه تنهاتیم نفت وگازگچساران که صدالبته دیگرباشگاههای ورزشی استان که اکثرابدون اسپانسروباهزینه افرادشخصی اداره میشوندهم بدلیل هزینه بسیاربالای تیمداری باتوجه به تورم وگرانی شدید درخطرانحلال وانحطاط وتعطیلی قراردادند*
*جامعه ورزش انتظاربرحقی دارندکه مسئولان محرم تادیرنشده اقدام عاجل نمایندومشکلات جامعه ورزش استان رامدنظرقراردهندوناجی تیم نفت وگازگچساران وورزش استان گردند* 
*جامعه ورزش استان انتظاراقدام عاجل واساسی برای نجات ورزش استان دارند*
*نفت استان کهگیلویه برای کشورحکم طلای سیاه وتامین کننده بودجه کشورامابرای جوانان بومی خودش حرام وغیرقابل استفاده ومضرمیباشد*
*اماقطعابارکج به منزل نخواهدرسید*
*اقایان صیدالی ومحمدی مسئولان شرکت نفت گچساران ومناطق نفت خیزجنوب بایدمدافع وحامی جوانانی باشندکه اززیرپایشان بودجه کشورتامین میگردداماخودحق استفاده ندارند*
================
سید ابوصالح دانشفر/آبان 99
نام شما

آدرس ايميل شما

Iran, Islamic Republic of
درود بر ابوصالح
رفتار خوارج‫‌گونه برخی مدعیان!

رفتار خوارج‫‌گونه برخی مدعیان!

حتی چندی قبل نیز این بی مسئولیتی و تکبر ناشی از عدم پاسخگویی، باعث شد که مدیر مسئول روزنامه ...
بازخوانی تاریخ ترورهای نافرجام یک آیت الله

بازخوانی تاریخ ترورهای نافرجام یک آیت الله

امروز هفتم آبان سالروز سومین ترور نافرجام سیدحسن طباطبایی معروف به سیدحسن مدرس است. هم ...
انتخابات آمریکا و چشم انداز قیمت دلار در ایران

انتخابات آمریکا و چشم انداز قیمت دلار در ایران

میثم‌ رادپور درباره اینکه اگر ترامپ پیروز شود چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: «همین مسیرادامه ...