کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
قول استاندار به مردم روستای موگر
خالق موسیقی «یار یار» در گذشت
خالق موسیقی «یار یار» در گذشت
۷ فروردين ۱۴۰۱ ۲۳:۴۸