کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
شهردار لنده انتخاب شد
شهردار لنده انتخاب شد
۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۴۳
شهردار دهدشت انتخاب شد
شهردار دهدشت انتخاب شد
۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۲۱:۳۹