کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
اجرای 3 پارک محله ای در دهدشت