کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
شهردار لنده منصوب شد
شهردار لنده منصوب شد
۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۷