ارسال اين مطلب به دوستان

(( منافع برخی در عدم آگاهی‌رسانی و نظارت خبرنگاران بر محیط است / خبرنگاران سیاسی‌شدن فرهنگ عشیره‌ای را فریاد بزنند / شهرت‌محوری و نبود اخبار سیاستی؛ دو ضعف بزرگ رسانه‌های کهگیلویه و بویراحمد )) 
1