ارسال اين مطلب به دوستان

(( ارتباط دولت و مردم از مهم ترین ویژگی های دولت سیزدهم است / ضرورت اطلاع رسانی خدمات دولت در طول یک سال گذشته )) 
1