ارسال اين مطلب به دوستان

(( در اولین مناظره، ترامپ ۱۲ ادعای دروغ را مطرح کرد، بایدن ۴ ادعا ))