ارسال اين مطلب به دوستان

(( پاکدل موضع انتخاباتی خود را روشن کرد؛ بر وحدت آقایان زینل زاده و حسینی اصرار دارم / هر دو عزیز در صحنه باشند، از آقای حسینی حمایت می‌کنم )) 
1