ارسال اين مطلب به دوستان

(( نظر حسین شریعتمداری در باره بیانیه میرحسین، او عضو تشکیلات مخوف فراماسونری است )) 
1