ارسال اين مطلب به دوستان

(( ۱۹ کاندیدای احتمالی کارگزاران برای انتخابات ۱۴۰۰ / ۳ وزیر روحانی و ۲ زن در میان نامزدهای کارگزاران ))