ارسال اين مطلب به دوستان

(( دعوا و کتک‌کاری در شورای شهر با پرتاب تلفن و سیلی به همدیگر )) 
1