ارسال اين مطلب به دوستان

(( نامه تهران به شورای امنیت در رد اتهامات آمریکا علیه نیروهای مسلح ایران )) 
1