ارسال اين مطلب به دوستان

(( فرماندار بویراحمد: پیش روندگی و پیش برندگی در مدل مدیریت تحولی لازم است / اگر تحول ایجاد نشود، دچار سکون و مرگ می‌شویم / هشدار می‌دهم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای / هر جا منابع طبیعی را نگاه می‌کنیم، دچار مسئله و مفسده شده است / برای برون رفت از بن بست‌ها نگاه‌های کوتاه و مقطعی جواب نمی‌دهد / اصل‌هایی که فرماندار بویراحمد به مدیران گوشزد کرد ))