ارسال اين مطلب به دوستان

(( قوقضائیه سکوت نکند، با مفسدان اقتصادی برخورد جدی کند ))