تاریخ انتشار
شنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
کد مطلب : ۴۵۲۰۹۰
آسیب شناسی یک مسئله با کارشناسان اجتماعی و سیاسی:

چرا احزاب ایرانی منفعل هستند؟

۰
چرا احزاب ایرانی منفعل هستند؟
کبنا ؛احزاب‭ ‬در‭ ‬کشور‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬پررنگی‭ ‬در‭ ‬جریانات‭ ‬گوناگون‭ ‬سیاسی‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬احزاب‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تحولات‭ ‬جاری‭ ‬بسیاری‭ ‬منفعل‭ ‬عمل‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬چشمگیری‭ ‬ندارند‭. ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬اتفاقات‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬خیلی‭ ‬مهم‭ ‬تنها‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬احزاب‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬نهایتا‭ ‬صدور‭ ‬اطلاعیه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬سکوت‭ ‬و‭ ‬انفعال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬موضوعات‭ ‬روز‭ ‬برگزیده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬می‌دانیم‭ ‬احزاب‭ ‬کارکرد‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬مشخصی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬جریانات‭ ‬خصوصا‭ ‬جریانات‭ ‬و‭ ‬اتفاقات‭ ‬سیاسی‭ ‬باید‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭.‬
تضعیف‭ ‬احزاب
محمد‭ ‬صادق‭ ‬جوادی‭ ‬حصار‭ ‬فعال‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬گفت:‬‮«‬‭ ‬احزاب‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬قدرت‭ ‬تعیین‭ ‬کنندگی‭ ‬و‭ ‬اثرگذاری‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬بالایی‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬ندارند‭. ‬حوزه‭ ‬نفوذ‭ ‬احزاب‭ ‬در‭ ‬موضع‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬حداقل‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬توصیه،‭ ‬اطلاعیه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود‭. ‬ساختار‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬حزبی‭ ‬نیست؛‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬دیگر‭ ‬ساختار‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬حکومتی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬رای‭ ‬احزاب‭ ‬اداره‭ ‬نمی‌شود‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬ساختار‭ ‬پارلمانی‭ ‬نیز‭ ‬نیست‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬که‭ ‬پارلمان‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬حزب‭ ‬بتواند‭ ‬دولت‭ ‬تعیین‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬احزاب‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهند‭. ‬بنابراین‭ ‬وقتی‭ ‬احزاب‭ ‬کارآمدی‭ ‬و‭ ‬تاثیری‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬سیاسی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قوه‭ ‬مجریه‭ ‬تاثیر‭ ‬بسزایی‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬فعالیتشان‭ ‬کمرنگ‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬مامن‭ ‬و‭ ‬جایگاهی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬احزاب‭ ‬توجه‭ ‬شود‭ ‬احزاب‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬همکاری‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬مثل‭ ‬شرایط‭ ‬امروز‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬قوه‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬همسو‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‭ ‬عمل‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬عملکرد‭ ‬قوا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬احزاب‭ ‬توجه‌ای‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬طبیعی‭ ‬احزاب‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬ایفا‭ ‬نقش‭ ‬کنند‭. ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬تا‭ ‬جای‭ ‬ممکن‭ ‬علیه‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬تحزب‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬حرف‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬تحزب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬تضعیف‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬اگر‭ ‬می‌بینیم‭ ‬احزاب‭ ‬خیلی‭ ‬فعال‭ ‬نیستند‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬محصول‭ ‬عملکرد‭ ‬حاکمیتی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬است‭.‬‮»‬

>دورهمی‭ ‬چهره‌های‭ ‬سیاسی
حسین‭ ‬طاهری‭ ‬فرد‭ ‬جامعه‭ ‬شناس‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬‭ ‬گفت:‬‮«‬‭ ‬مهمترین‭ ‬دلیل‭ ‬انفعال‭ ‬احزاب‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬سیاسی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬خود‭ ‬احزاب‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬کرد. ‬احزاب‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬برخلاف‭ ‬کشورهای‭ ‬دموکراتیک‭ ‬متکی‭ ‬بر‭ ‬طبقات‭ ‬اجتماعی‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬طبقات‭ ‬اجتماعی‭ ‬وابسته‭ ‬هستند. ‬با‭ ‬این‭ ‬خاطر‭ ‬احزاب‭ ‬عملا‭ ‬در‭ ‬مواجه‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬بیشتر‭ ‬رویکرد‭ ‬
حزبی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬منافع‭ ‬شخصی‭ ‬دارند. ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬مردم،‭ ‬تحصیل‭ ‬کردگان‭ ‬و‭ ‬روشنفکران‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬کنش‭ ‬گری‭ ‬احزاب‭ ‬به‭ ‬دیده‭ ‬تردید‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کنند‭. ‬احزاب‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬قالب‭ ‬ظاهر‭ ‬می‌شود؛‭ ‬احزابی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬سیاسی‭ ‬متکی‭ ‬هستند،‭ ‬احزابی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سفارش‭ ‬نظام‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬احزابی‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬ویژه‭ ‬سیاسی‭ ‬پدیدار‭ ‬می‌گردند‭. ‬تمام‭ ‬این‭ ‬حزب‌ها‭ ‬متکی‭ ‬بر‭ ‬طبقا‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬نیستند‭. ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬دیگر‭ ‬احزاب‭ ‬ریشه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬انگیزه‌های‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬طبقاتی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬نیامده‭ ‬اند‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ساختار‭ ‬سیاسی‭ ‬احزاب‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬منافع‭ ‬طبقاتی‭ ‬و‭ ‬گروهی‭ ‬اعضای‭ ‬حزب‭ ‬نیستند‭. ‬بنابراین‭ ‬نمی‌شود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬احزاب‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬منافع‭ ‬حزبی‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬انتظار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رویداد‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬فعالی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬احزاب‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬یک‭ ‬دورهمی‭ ‬چهره‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬کارکرد‭ ‬تزئینی‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬خاطر‭ ‬در‭ ‬بزنگاه‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬احزاب‭ ‬قادر‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬کنشگری‭ ‬درستی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬‮»‬
>احزاب‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬طبقات‭ ‬اجتماعی‭ ‬نیستند
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد:‬‮«‬‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬سیاسی‭ ‬کشور‭ ‬عملا‭ ‬باوری‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬وجود‭ ‬احزاب‭ ‬قدرتمند‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬منافع‭ ‬خودش‭ ‬از‭ ‬احزاب‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬می‌کند‭. ‬یک‭ ‬حزب‭ ‬سیاسی‭ ‬نیرومند‭ ‬و‭ ‬کارآمد‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬هرچیز‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬توانا‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬فرضت‭ ‬ظهور‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬دموکراسی‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬الان‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬اساسا‭ ‬نطام‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬احزاب‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬گونه‭ ‬مخالفت‭ ‬احزاب‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬نمی‌تابد‭. ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬قبل‌تر‭ ‬اشاره‭ ‬شد‭ ‬احزاب‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬طبقات‭ ‬اجتماعی‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬نبود‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬عملا‭ ‬امکان‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬غیر‭ ‬مردمی‭ ‬بودن،‭ ‬خود‭ ‬جوش‭ ‬نبودن‭ ‬و‭ ‬نداشتن‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬احزاب‭ ‬موجبات‭ ‬بدبینی‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬راه‭ ‬خروج‭ ‬احزاب‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬رکود‭ ‬و‭ ‬انفعال‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‌اند‭ ‬را‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬بازنگری‭ ‬ساختار‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬تشکیلاتی‭ ‬آن‌ها‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬دوم‭ ‬احزاب‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬شعارزدگی،‭ ‬ارائه‭ ‬برنامه‌های‭ ‬واقع‭ ‬بینانه‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬پیش‭ ‬زمینه‌های‭ ‬عدم‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬احزاب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرند‭.‬‮»‬
عدم‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬احزاب
ایمان‭ ‬اسلامی‭ ‬بین،‭ ‬فعال‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬آفتاب‭ ‬یزد‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬انفعال‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دلیل‭ ‬عمده‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد‭.‬یک‭ ‬دلیل‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬دلیل‭ ‬ثانی‭ ‬و‭ ‬فرعی‭.‬دلیل‭ ‬دوم‭ ‬شاید‭ ‬ثانی‭ ‬و‭ ‬فرعی‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭.‬‮»‬
وی‭ ‬تشریح‭ ‬کرد:‬‮«‬‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬واقعیت‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬کتمان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬کشورمان‭ ‬اعتقاد‭ ‬چندانی‭ ‬به‭ ‬احزاب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کرد‭ ‬آن‭ ‬ندارد‭.‬در‭ ‬واقع‭ ‬بنده‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬دوره‌ای‭ ‬سراغ‭ ‬ندارم‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬حزبی‭ ‬از‭ ‬تریبون‌های‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬مزیت‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬شود‭. ‬از‭ ‬همین‭ ‬رو‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬فصلی‭ ‬و‭ ‬اصطلاحا‭ ‬جبهه‌ای‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شاید‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬بگویم‭ ‬هیئتی‭ ‬قالب‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‮»‬
اسلامی‭ ‬بین‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭:‬‮«‬‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬عدم‭ ‬رغبت‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬استدلال‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬عده‌ای‭ ‬می‌گویند‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برمی‭ ‬گردد‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬خطر‭.‬برخی‭ ‬هم‭ ‬معتقدند‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آنکه‭ ‬کلا‭ ‬فعالیت‭ ‬حزبی‭ ‬اینگونه‭ ‬جا‭ ‬افتاده‭ ‬که‭ ‬پدیده‌ای‭ ‬غربی‭ ‬است‭ ‬بنابراین‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دوری‭ ‬نمود‭.‬ولی‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬بنده‭ ‬معتقدم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬نوعی‭ ‬‮«‬نخواستن‮»‬‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬‮»‬
این‭ ‬فعال‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بخش‭ ‬دوم‭ ‬اظهارات‭ ‬خود‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬نگاه‭ ‬کنید؛‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بخش‭ ‬دوم‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬انفعال‭ ‬بنده‭ ‬قطعا‭ ‬خود‭ ‬احزاب‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬فعال‭ ‬را‭ ‬مقصر‭ ‬می‌دانم‭.‬شما‭ ‬فرض‭ ‬بگیرید‭ ‬یک‭ ‬جوان‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬حزبی‭ ‬علاقه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بخواهد‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬درست‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬احزاب‭ ‬هستند‭ ‬فعالیت‭ ‬سیاسی‭ ‬نماید‭.‬آیا‭ ‬شما‭ ‬حزبی‭ ‬و‭ ‬ساختاری‭ ‬را‭ ‬می‌شناسید‭ ‬که‭ ‬مثلا‭ ‬عضو‌گیری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عضو‌گیری‭ ‬فعالیت‭ ‬پویا‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬فعالیت‭ ‬پویا‭ ‬یعنی‭ ‬جوانی‭ ‬که‭ ‬مستعد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬دارد‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬آماده‌اش‭ ‬نماید‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬قدرت‭.‬ولی‭ ‬خب‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬اصلا‭ ‬اتفاقی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نمی‌افتد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬فرض‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬عضو‌گیری‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬حق‭ ‬عضویت‭ ‬اخذ‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کارت‭ ‬صادر‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬تمام‭!‬‮»‬
بی‭ ‬رغبتی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬قدرت
وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد:‬‮ «‬در‭ ‬کجای‭ ‬دنیا‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬چنین‭ ‬فعالیت‭ ‬حزبی‭ ‬هستیم؟لذا،‭ ‬بنده‭ ‬می‌خواهم‭ ‬نتیجه‭ ‬بگیرم‭ ‬احزاب‭ ‬فعلی‭ ‬کشورمان‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬گرفتن‭ ‬یارانه‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬قدرت‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬فصلی‭ ‬شان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬دیگر‭ ‬حزب‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬برایشان‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭.‬این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬یعنی‭ ‬ابتذال‭ ‬و‭ ‬بدنامی‭.‬همین‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬داریم‭ ‬ولی‭ ‬اصلا‭ ‬جوششی‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‭ ‬حزبی‭ ‬نمی‌بینیم‭.‬یک‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬بی‌رغبتی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬قدرت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬دوم‭ ‬آن‭ ‬کاهلی‭ ‬و‭ ‬کاسبی‭ ‬احزاب‭ ‬موجود‭.‬داخل‭ ‬پرانتز‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬عرض‭ ‬کنم‭ ‬منظور‭ ‬بنده‭ ‬از‭ ‬کاسبی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬منفی‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬وگرنه‭ ‬خاصیت‭ ‬و‭ ‬اصل‭ ‬کار‭ ‬حزبی‭ ‬نوعی‭ ‬معامله‭ ‬و‭ ‬کاسبی‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭.‬ولی‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬مثل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬پدیده‌های‭ ‬وارداتی‭ ‬که‭ ‬تعبیر‭ ‬درستی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬وارونه‭ ‬نمایی‭ ‬می‌گردد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نیز‭ ‬احزاب‭ ‬فعال‭ ‬روش‌های‭ ‬اشتباهی‭ ‬را‭ ‬مدنظر‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭.‬‮»‬
اسلامی‭ ‬بین‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد:‬‮«‬‭ ‬بنده‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬قول‭ ‬می‌دهم‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬کشورمان‭ ‬احزاب‭ ‬پویا‭ ‬داشتیم‭ ‬خروجی‭ ‬دولت‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬متفاوت‭ ‬بود‭.‬این‭ ‬بحث‭ ‬من‭ ‬عطف‭ ‬به‭ ‬جناح‌ها‭ ‬و‭ ‬جریان‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬نیست‭.‬
توسعه‭ ‬یافتگی‭ ‬سیاسی‭ ‬غرب‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‌اش‭ ‬مرهون‭ ‬فعالیت‭ ‬احزاب‭ ‬سالم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬نظارت‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬قدرت‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬ارگان‭ ‬و‭ ‬نهاد‭ ‬قانونی‭ ‬بهتر‭ ‬عمل‭ ‬می‌نمایند‭.‬‮»‬
هزینه‌های‭ ‬سنگین
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت: ‬‮«‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬آخری‭ ‬که‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬عنوان‭ ‬کنم‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سنگینی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬جریان‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬حزبی‭ ‬همیشه‭ ‬مترتب‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬بنده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فعال‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬ندارم‭ ‬انتخاباتی‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬توانسته‭ ‬باشیم‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬خاطر‭ ‬ستادی‭ ‬تشکیل‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬همایشی‭ ‬برگزار‭ ‬کنیم‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬شورا،‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭.‬همواره‭ ‬توسط‭ ‬گروهها‭ ‬انواع‭ ‬فشارها‭ ‬و‭ ‬اذیت‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬خب‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬جوانها‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬حزبی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬تحمل‭ ‬ادامه‭ ‬دادن‭ ‬مسیر‭ ‬فعالیت‭ ‬را‭ ‬نخواهند‭ ‬داشت‭. ‬حال‭ ‬شما‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬این‭ ‬موضوعات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬ببینید‭ ‬و‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬ابزار‭ ‬پنداشتن‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬نخبگان‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬سرباز‭ ‬پیاده‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬پایینی‭ ‬راس‭ ‬هرم‭ ‬احزاب‭ ‬به‭ ‬اعضای‭ ‬جوانتر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کفه‭ ‬ی‭ ‬دیگر‭ ‬آن‭. ‬یعنی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬انتخابات‭ ‬و‭ ‬اوج‭ ‬فعالیتهای‭ ‬سیاسی‭ ‬تمامی‭ ‬غنائم‭ ‬پیروزی‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬حزبی‭ ‬به‭ ‬راس‭ ‬هرم‭ ‬میرسد‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬به‭ ‬سطوح‭ ‬پایین‭ ‬تر‭.‬‮»‬
نام شما

آدرس ايميل شما

چرا احزاب ایرانی منفعل هستند؟

چرا احزاب ایرانی منفعل هستند؟

احزاب‭ ‬در‭ ‬کشور‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬پررنگی‭ ‬در‭ ‬جریانات‭ ‬گوناگون‭ ‬سیاسی‭ ...
کاهش سرعت اينترنت، جنايي شد!

کاهش سرعت اينترنت، جنايي شد!

‭ ‬افت‭ ‬سرعت‭ ‬اینترنت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تاثیر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬کسب‭ ...
معمای سر به مهر بنزین

معمای سر به مهر بنزین

انتشار خبر کاهش سهمیه بنزین از ماه آینده باعث شد تا شائبه افزایش قیمت این کالا که از ...
1