تاریخ انتشار
شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۲
کد مطلب : ۴۲۰۹۶۳
یادداشتی از طیبه‌ سادات سعادتی‌ نیک؛

روابط عمومی‌ و رسالت فراموش شده در دستگاه اجرایی

طیبه‌سادات سعادتی‌نیک
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
روابط عمومی‌ و رسالت فراموش شده در دستگاه اجرایی
کبنا ؛27 اردیبهشت ماه در تقویم به روز «روابط عمومی و ارتباطات » نام گرفته و این نامگذاری نشاندهنده اهمیت و جایگاه روابط عمومی در سازمان است.
روابط عمومی پل بین رسانه و سازمان در صورتی می‌تواند موفق باشد که ساختار و تشکیلات آن در سازمان به خوبی تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته باشد در غیر این صورت ضعف در ساختار باعث می‌شود وقتی یک رسانه نقد می‌کند یا روابط عمومی تشخیص ندهد از مدیر بخواهد پاسخ دهد یا اگر هم تشخیص دهد در دستگاه خود جایگاهی برای رسیدگی به موضوع نداشته باشد.
در حالی که روابط عمومی و رسانه به عنوان دو حوزه مهم در نظام ارتباطی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و پویایی هر یک به هم افزایی و تعامل مشترک با یکدیگر بستگی دارد اما در بسیاری از ادارات کهگیلویه این پست مهم سازمانی به واقعیتی فراموش شده تبدیل و کار آنها به نصب و تعویض بنر و پلاکارد و ارسال پیام تبریک و تسلیت خلاصه شده و اگر هم خبری باشد معمولا کلیشه‌ای و تشریفاتی است.
آشنایی و شناخت دقیق از کارکرد رسانه از ویژگی‌های یک روابط عمومی خوب است و یک روابط عمومی باید آگاه باشد که ارتباط متقابل و مستمر روابط عمومی و رسانه علاوه بر ارتقای عملکرد هر یک از حوزه‌ها پیوند مردم و مسؤولان و بهبود مسیر تحقق جریان آزاد اطلاعات را به دنبال دارد.
روابط عمومی موفق بیش از پیش به اهمیت رسالت خطیر رسانه باید واقف باشد و در ایجاد حسن رابطه با آنها کوتاهی نکند. علاوه بر این پورتال سازمان ولو در چند سطر غیر حرفه‌ای باید به روز رسانی شود.
اما در سایه بی‌توجهی مدیران سازمان‌ها به نقش روابط عمومی نیروی متخصص در این حوزه بکار نمی‌گیرند و بدنه روابط عمومی معمولا از نیروی توانمند خالی است. به روز نبودن پورتال‌ها و عدم اطلاع‌رسانی مناسب توسط بسیاری از روابط عمومی‌های شهرستان یا به دلیل نداشتن روابط عمومی فعال و خبره است یا مسؤولانی که اعتقادی به اطلاع‌رسانی ندارند.
در بسیاری از ادارات هم روابط عمومی با نگاه بلوف‌زنی، بزرگ کردن خدمات و وظیفه ذاتی مدیر و برجسته کردن خوبی‌ها تنها در قبال مدیریت سازمان متبوع خود به ریاکاری می‌پردازد و این نگاه باعث می‌شود نیمی از وظیفه خود را نبیند؛ در واقع می‌توان گفت مردم‌داری را فراموش کرده و صرفا به مدیرداری روی می‌آورند.
بر خلاف روابط عمومی‌هایی که از رسانه انتظار دارند فقط خوبی‌های سازمان را انعکاس دهند و بر ضعف‌ها و مشکلات سرپوش بگذارند روابط عمومی‌هایی هم هستند که نقش نظارتی رسانه و تلاش برای اطلاع‌رسانی دقیق به دنبال دسترسی به اطلاعات صحیح و نقد مسایل را به خوبی درک می‌کنند.
روابط عمومی فرمانداری اگرچه در اطلاع‌رسانی رویدادهای خبری این دستگاه اجرایی ضعیف عمل می‌کند اما با نگاه درست به شیوه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها هرگز خواستار بولد کردن خدمات و یا منع رسانه از نقد کردن نیست، هیچ گاه از نقد رسانه هراس ندارد و از عملکرد رسانه منعکس کننده مشکلات آشفته نمی‌شود.
البته در شهرستان کهگیلویه روابط عمومی‌های فعالی هم وجود دارد که به خاطر آشنایی ذاتی با کار خبری و شناخت جایگاه رسانه وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهند و همین ارتباط دو سویه با رسانه‌ها مدیر سازمان را به موفقیت می‌رساند.
به طور مثال دستگاه آموزش و پرورش اگر سال‌های پیاپی به مقام‌های برتر دست می‌یابد عامل اصلی آن بی‌شک روابط عمومی کارآمدی است که با رسانه‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد.
این قضیه در هندبال فرازبام نیز مشهود است روابط عمومی این باشگاه در اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و اخبار این ورزش از ظرفیت رسانه‌های تأثیرگذار به خوبی استفاده می‌کند.
با توجه به اینکه روابط عمومی در ارائه محتوا ارزش خبری و شهرت و عنصر چه کسی را برجسته می‌کنند رسانه باید با توجه به کارکرد خود به ارزش خبری برخورد و عنصر خبری چرا و چگونه اهمیت دهند و ترمز چالش خطرناک برجسته کردن خوبی‌ها و نادیده گرفتن ضعف‌ها و مشکلات باشد.
در پایان ذکر این نکته لازم است؛ تا زمانی که تغییرات اساسی در چارت سازمانی، اصلاح رویکردها، بکارگیری نیروی متخصص و ابزار و امکانات به روز و حرفه‌ای و سواد رسانه‌ای در روابط عمومی ایجاد نشود مسؤول نمی‌تواند روابط عمومی را بازوی توانمند و مشاور خود بداند.
به گزارش کبنا نیوز از کهگیلویه، 27 اردیبهشت ماه در تقویم به روز «روابط عمومی و ارتباطات » نام گرفته و این نامگذاری نشاندهنده اهمیت و جایگاه روابط عمومی در سازمان است.
روابط عمومی پل بین رسانه و سازمان در صورتی می‌تواند موفق باشد که ساختار و تشکیلات آن در سازمان به خوبی تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته باشد در غیر این صورت ضعف در ساختار باعث می‌شود وقتی یک رسانه نقد می‌کند یا روابط عمومی تشخیص ندهد از مدیر بخواهد پاسخ دهد یا اگر هم تشخیص دهد در دستگاه خود جایگاهی برای رسیدگی به موضوع نداشته باشد.
در حالی که روابط عمومی و رسانه به عنوان دو حوزه مهم در نظام ارتباطی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و پویایی هر یک به هم افزایی و تعامل مشترک با یکدیگر بستگی دارد اما در بسیاری از ادارات کهگیلویه این پست مهم سازمانی به واقعیتی فراموش شده تبدیل و کار آنها به نصب و تعویض بنر و پلاکارد و ارسال پیام تبریک و تسلیت خلاصه شده و اگر هم خبری باشد معمولا کلیشه‌ای و تشریفاتی است.
آشنایی و شناخت دقیق از کارکرد رسانه از ویژگی‌های یک روابط عمومی خوب است و یک روابط عمومی باید آگاه باشد که ارتباط متقابل و مستمر روابط عمومی و رسانه علاوه بر ارتقای عملکرد هر یک از حوزه‌ها پیوند مردم و مسؤولان و بهبود مسیر تحقق جریان آزاد اطلاعات را به دنبال دارد.
روابط عمومی موفق بیش از پیش به اهمیت رسالت خطیر رسانه باید واقف باشد و در ایجاد حسن رابطه با آنها کوتاهی نکند. علاوه بر این پورتال سازمان ولو در چند سطر غیر حرفه‌ای باید به روز رسانی شود.
اما در سایه بی‌توجهی مدیران سازمان‌ها به نقش روابط عمومی نیروی متخصص در این حوزه بکار نمی‌گیرند و بدنه روابط عمومی معمولا از نیروی توانمند خالی است. به روز نبودن پورتال‌ها و عدم اطلاع‌رسانی مناسب توسط بسیاری از روابط عمومی‌های شهرستان یا به دلیل نداشتن روابط عمومی فعال و خبره است یا مسؤولانی که اعتقادی به اطلاع‌رسانی ندارند.
در بسیاری از ادارات هم روابط عمومی با نگاه بلوف‌زنی، بزرگ کردن خدمات و وظیفه ذاتی مدیر و برجسته کردن خوبی‌ها تنها در قبال مدیریت سازمان متبوع خود به ریاکاری می‌پردازد و این نگاه باعث می‌شود نیمی از وظیفه خود را نبیند؛ در واقع می‌توان گفت مردم‌داری را فراموش کرده و صرفا به مدیرداری روی می‌آورند.
بر خلاف روابط عمومی‌هایی که از رسانه انتظار دارند فقط خوبی‌های سازمان را انعکاس دهند و بر ضعف‌ها و مشکلات سرپوش بگذارند روابط عمومی‌هایی هم هستند که نقش نظارتی رسانه و تلاش برای اطلاع‌رسانی دقیق به دنبال دسترسی به اطلاعات صحیح و نقد مسایل را به خوبی درک می‌کنند.
روابط عمومی فرمانداری اگرچه در اطلاع‌رسانی رویدادهای خبری این دستگاه اجرایی ضعیف عمل می‌کند اما با نگاه درست به شیوه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها هرگز خواستار بولد کردن خدمات و یا منع رسانه از نقد کردن نیست، هیچ گاه از نقد رسانه هراس ندارد و از عملکرد رسانه منعکس کننده مشکلات آشفته نمی‌شود.
البته در شهرستان کهگیلویه روابط عمومی‌های فعالی هم وجود دارد که به خاطر آشنایی ذاتی با کار خبری و شناخت جایگاه رسانه وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهند و همین ارتباط دو سویه با رسانه‌ها مدیر سازمان را به موفقیت می‌رساند.
به طور مثال دستگاه آموزش و پرورش اگر سال‌های پیاپی به مقام‌های برتر دست می‌یابد عامل اصلی آن بی‌شک روابط عمومی کارآمدی است که با رسانه‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد.
این قضیه در هندبال فرازبام نیز مشهود است روابط عمومی این باشگاه در اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و اخبار این ورزش از ظرفیت رسانه‌های تأثیرگذار به خوبی استفاده می‌کند.
با توجه به اینکه روابط عمومی در ارائه محتوا ارزش خبری و شهرت و عنصر چه کسی را برجسته می‌کنند رسانه باید با توجه به کارکرد خود به ارزش خبری برخورد و عنصر خبری چرا و چگونه اهمیت دهند و ترمز چالش خطرناک برجسته کردن خوبی‌ها و نادیده گرفتن ضعف‌ها و مشکلات باشد.
در پایان ذکر این نکته لازم است؛ تا زمانی که تغییرات اساسی در چارت سازمانی، اصلاح رویکردها، بکارگیری نیروی متخصص و ابزار و امکانات به روز و حرفه‌ای و سواد رسانه‌ای در روابط عمومی ایجاد نشود مسؤول نمی‌تواند روابط عمومی را بازوی توانمند و مشاور خود بداند.

---------------------------------------
طیبه‌سادات سعادتی‌نیک
نام شما

آدرس ايميل شما

تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

هر چه مجلس کوتاه بیایید، دیگران او را به گوشه رینگ برده و مورد ضرباتی قرار می‌دهند. تخریب‌گران ...
اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

باور بر این است که اختلال عاطفی فصلی به دلیل اختلال در ریتم شبانه روزی بدن رخ می دهد....
سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌اش اشاره کرد که از 16 میلیون واکسن آنفولانزای ...