تاریخ انتشار
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳
کد مطلب : ۴۱۵۳۲۷
واکنش حمیده هدایت‌خواه به عدم اجماع اصولگرایان و نه روشنفکر به وحدت؛

مرثیه‌ای بر انحصارگراییِ یک مردِ تنها

حمیده هدایت‌خواه
۱۳۰
۱۷
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
مرثیه‌ای بر انحصارگراییِ یک مردِ تنها
کبنا ؛پیش از مقدمه؛ نویسنده این سطور پیش‌ از این در یادداشتی، انتقاداتی جدی را در خصوص عملکردِ «ستار هدایت‌خواه» و سرانِ جریانِ اصولگرایی مطرح کرد؛ انتقاداتی که بسیاری را بر آن داشت که با پیش کشیدنِ نسبتِ من با ستار هدایت‌خواه، مرا در مقابله با پدر تصویر کنند، حال‌آنکه بارها گفته‌ام انتقاداتِ من در آن نوشته به جریانی بود که توان بازتولیدِ خودش را نداشت و گویا هنوز ندارد. حال همان نویسنده با طرحِ انتقاداتی دیگر به عملکردِ چهره دیگری از این جریان، نکاتی را یادآور می‌شود؛ چه اینکه طرحِ انتقاد را برای عملکردِ این جریان ضرورتی انکارناپذیر می‌داند و من بر آنم که آنچه گمان می‌کنم به‌حق نزدیک است را بیان کنم.
همه می‌دانیم چند ماهی است درخواست‌ها و تلاش‌ها برای یکی شدنِ جبهه اصولگرایی شروع‌شده است، جلسات مختلف با حضور افراد، چهره‌ها و فعالین سیاسی اصولگرایی در مقاطع مختلف برگزار شد تا جریان بتواند به خروجیِ مشخصی که تعیین‌کننده نتیجه‌ای مناسب باشد برسد. بازهم همه می‌دانیم تلاش‌ها و جلسات بی‌نتیجه ماند (چرایی‌اش بماند برای وقتی دیگر، هرچند پیش‌ازاین در یادداشتی مستقل برخی ابعادش را طرح کرده‌ام!). در همین شرایط افرادی چون دکتر عسکری، دکتر دهراب پور، دکتر خلقی پور و آقای امامی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کردند، اما تلاش‌ها برای رسیدن به خروجیِ واحد همچنان ادامه داشت. بی‌نتیجه ماندنِ جلسات تا ایام ثبت‌نام کشیده شد، اضطرار و اصرار برای رسیدن به خروجیِ واحد، پای دو نفر از چهره‌های فعال جریان را به تهران باز کرد، هدایت‌خواه و روشن‌فکر. سازوکارِ پیشنهادی برای رسیدن به خروجیِ مشترک در تهران هم تکرار شد. در جلساتِ مشترک هدایت‌خواه و روشنفکر با چهره‌های اصولگرای پایتخت پیشنهاد شد هر شش نفر میثاق نامه را امضا کنند، سپس هرکدام صد نفر را معرفی کرده تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگانِ داوطلبان رأی‌گیری صورت گیرد و سپس هرکدام از شش نفر که منتخبِ جمعِ شش‌صدنفره بود، به‌عنوان کاندیدای جریان ثبت‌نام کند. روشنفکر سازوکار را نپذیرفت و حاضر به امضای میثاق نامه نشد، هدایت‌خواه برای رسیدن به خروجیِ واحد، همان‌جا اعلام کرد به‌کلی از انتخابات کنار می‌کشد تا روشنفکر و چهار نفرِ دیگر با امضای میثاق نامه و معرفی نمایندگانِ خود به رأی گذاشته شوند و منتخب جلسه، کاندیدای نهایی شود؛ یعنی روشنفکر، عسکری، دهراب پور، امامی و خلقی پور در شورای معرفی‌شده توسطِ خودشان به رأی گذاشته شوند! متأسفانه در این مرحله نیز روشنفکر از پیشنهادِ هدایت‌خواه استقبال نکرد و نکته اساسی اینکه ایشان از حضور در جلسه نهاییِ تصمیم‌گیری نیز سرباز زد و بدون حضور در جلسه تهران را ترک کرد!

انسداد، انسداد و بازهم انسداد
من پیش‌ از این یکی از عواملِ مهم انسدادِ اصولگرایی در بویراحمد را عملکردِ سرانِ این جریان بیان کردم، حال می‌خواهم به عواملی دیگر در این مهم بپردازم. از کلیتِ بررسی عبور می‌کنم و مشخصاً به عملکردِ دکتر روشنفکر در این فضا می‌پردازم.
روشنفکر کسی است که با تکیه‌بر آرای خود در دور قبل، به پیروزیِ خود در این دور ایمانی وافر دارد! او حاضر نیست به خردِ جمعی و تلاش‌های جریانی که در پیِ رسیدن به وحدت است توجه کند؛ به همین دلیل حتی زمانی که هدایت‌خواه به نفعِ او و برای حضورش در سازوکارِ فعالیت جریانی کنار می‌کشد، بازهم حاضر به همراهی نمی‌شود! چرا؟ چون گمانش این است که خروجیِ مجمعی که نمایندگان داوطلبانِ کاندیداتوری عضوش هستند او نخواهد بود؛ اما سؤال اساسی این است که چرا روشنفکر یقین دارد، انتخابِ مجمع او نیست؟ شاید بتوان علتِ اصلی را عدم اجماع نخبگان بر او دانست، درواقع او که خود را پیروز انتخابات می‌داند، حتی در انتخابِ خود توسط سوی مجمع اصولگرایی تردید دارد، نکته هم در نداشتنِ وحدتِ رویه در عملکرد سیاسی است.
روشنفکر در سال‌های گذشته و بالأخص در چهار سال اخیر هیچ‌گاه با این جریان، نخبگان و چهره‌های سیاسی فعال سرِ سازگاری نداشته و با تک‌روی خاصی تنها به خود و اطرافیانش چشم امید دوخته بود؛ اما او فراموش کرد، ساختن یک هویت سیاسی و شکل‌گیری فعالیتی اصولی نیازمند برقراری ارتباط با تمام لایه‌های اجتماعی اعم از مردم، نخبگان و فعالین سیاسی است. این‌گونه است که در اوج اضطرار برای وحدت، همچنان بر تک‌روی و موضع لجوجانه خود پای فشرده و می‌فشرد. باوجود عملکردِ لجوجانه روشنفکر، هدایت‌خواه بازهم برای قربانی شدن به‌پای مصالح جمع پیش‌قدم می‌شود، قربانی شدن برای وحدتِ جریانی؛ روشنفکر اما تنها خود را می‌دید و می‌بیند!
اما سؤال اساسی این است که واقعاً در چنین شرایطی می‌توان به پیروزی روشنفکر امیدوار بود؟ بدون شک در فضای شکل‌گرفته، تنها بازنده میدان، روشنفکر است! معتقدم حتی جریان اصولگرایی بازنده میدان نیست، چون همگان شاهد بوده‌اند که در تمام ماه‌های گذشته به انحا و اشکال مختلف تلاش برای رسیدن به وحدت از سوی فعالین سیاسی این جریان دیده‌شده است. (البته بر این تلاش‌ها و فعالیت‌ها انتقاداتی نیز وارد است، چه اینکه پیش‌ازاین آن‌ها را مطرح کرده‌ام، اما درمجموع خودِ این تلاش‌ها در وضع موجود نیز قابل‌احترام و قابل‌تأمل است!) اما روشنفکر باید بداند، عملکرد او در تک‌روی و بی‌توجهی به خرد جمعی در تاریخ باقی خواهد ماند و همگان بعدها شهادت خواهند داد، یک نفر و تنها یک نفر به بزرگ‌ترین مانعِ وحدت در جریانی بدل شد که تا آخرین لحظه در پی رسیدن به وحدت بود؛ جریانی که لیدر اصلی‌اش نیز حاضر به قربانی شدن بود.
اما باید از جناب روشنفکر پرسید، ایشان که امروز از همراهی با یک مجمع کوچک سرباز می‌زنند چگونه خود را نماینده‌ای شایسته برای توده‌های مردم و نماینده افکارِ عمومی اینان می‌دانند؟ چگونه می‌توان بی‌توجه به عمومِ مردم و جامعه نماینده ایشان در مجلس شورا بود؟ آیا ابتدایی‌ترین گام برای وکیل مردم بودن، توجه به آرای عمومی و خواسته‌های مردم و تصمیمات جمعی نیست؟ آیا ایشان می‌خواهند با همین تک‌روی و خودرایی برای نمایندگی اعلام حضور کنند؟ عملکرد کسی که خود را در تقابل با انحصار تصویر می‌کند و در شعاری که به‌واقع شعار است، رقیب خود را انحصار معرفی می‌کند، تصویری کامل از انحصارگرایی را برای جامعه شکل داده است، چگونه می‌توان خودرأی و انحصارگرا بود و خود را مخالف انحصارگرایی توصیف کرد؟ اولین لازمه تقابل با انحصار همراهی باخرد جمعی است، جناب روشنفکر در ماه‌های اخیر با کدام خرد جمعی همراهی داشته است که خود را نماینده‌ای ضدانحصار معرفی می‌کند؟
این سؤالات، سؤالاتی جدی است که حتی اگر امروز از سوی مردم مطرح نشود، بعدها از سوی آیندگان طرح‌شده و محکمه‌ای جدی برای ایشان خواهد ساخت.
ما نمی‌توانیم بی‌توجه به خواسته جمع و مردم و توده‌ها خود را نماینده‌ای شایسته برای آنان بدانیم.

-------------------------------
حمیده هدایت خواه
 
نام شما

آدرس ايميل شما

رحیمی
Iran, Islamic Republic of
سرکار خانم هدایت خواه هر هفته یه بیانه میزنی

راه پدر بهترین راه بود و شما هم همین راه را برو و گوش گیر منفعت طلبان نباش
صداقت اقای هدایت خواه دیروز مشخص شد
محمد
Iran, Islamic Republic of
درود بر دکتر روشنفکر برنده انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ۹۸مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا
اصولگرا
Iran, Islamic Republic of
سرکارخانم گوشمون ازاین حرفا پراست .و بیشتر دل توپراست که پدرتون اوت شد.
چون اگه پدربه ۱۰درصدامیدبه پیروزی داشت کنارنمی رفت. مردم بهترازمن وشما قضاوت خواهند کرد. بزارمردم راه خودشون رابروند که خیلی بهترازمن وشماست
الف
Iran, Islamic Republic of
بنازم
محسنی
Iran, Islamic Republic of
باسلام خسته نباشی .منم به عنوان یک خوانندازشما میپرسم مگه دقع قبل اقای فرخیانی معرفی نکردید .سوال دوم کجا نوشته شده جریان شما توده بیشتر مردم هستن که اگه بودن پس باید الان نمایندمجلس بود .همه میدونن اقای هدایت خواه به شخص خیلی اهل قلم سیاست دین ....هستن
رسایی
Iran, Islamic Republic of
سرکار خانم هدایت خواه چرا دکتر درخشنده‌پور با فعالیت چند سال اخیرش که با استقبال عظیم مردم مواجه شده در مقابل این خودرایی انتخاب نمی‌شود؟
پیشنهاد
Iran, Islamic Republic of
اگر هدایت خواه راست می‌گوید، خودش در هیچ حوزه ای کاندید نشود، روشنفکر هم کاندید نمی شود، بعد هر چه اجماع اصولگرایان تصمیم گرفتند درست است

ولی نکته اینه که هدایتخواه هدفش کنار زدن همه برای خودش است

در دوره گذشته نیکبخت رو هزینه کرد!؟
امسال هم دکتر فرخیانی را!؟
مردم آگاه هستند
تمامیت خواهی هم حد و حدودی دارد

کلا هدف هسته مرکزی اصولگرایان چیز دیگری است و در این زمینه با روشنفکر بیگانه هستند
حالا چه شش نفر چه ششصد نفر معتمد جناب فقط هدایتخواه!؟
....
Iran, Islamic Republic of
باسلام وعرض خسته نباشین خدمت همه مسئولان سایت کبنا نیوز...به هیچ عنوان لیدر اصلی این جریان ازخودگذشتگی نکرده و اگر اقای هدایت خواه از پیروزی خود توی این کارزارمطمن بود به هیچ عنوان عقب نشینی نمیکرد وبااینکار شکستش رو پشت ازخود گذشتی قایم کرده،ولی باید این مطب به خوبی به خاطر داشته باشن ک مردم فهیم ما هوشیارترازاین حرفاهستن.
شاهین
Iran, Islamic Republic of
سرکار خانم
روغن ریخته را نذر امامزاده نکن
شما روز اول روشنفکر را از جمع خود بیرون راندید
چرا نمی خواهید بپذیرید دوران اصلاح طلبی و اصول گرایی به پایان رسیده
محمدعلی
Iran, Islamic Republic of
خانم هدایت خواه این کاملامشخص که روشنفکرنماینده عامه مردم وروی همین اصل هم ایستادگی میکنه اینکه فقط یه سری خواص منفعت طلب قبولش داشته باشن براش مهم نیست چه بساهمون تعدادکم خواص روخودعامه مردم قبول ندارن پس توجمعی نمیره که یه سری خواص براساس منفعت خودشون رای بدن نه براساس منفعت مردم پس روشنفکرکاربسیاربه جایی کرده اون چهل هزاررای نشون میده که ایشون مردم زجرکشیده قبول دارن وهمین برای دکتر ارزش داره ماازدکترممنونیم که مامردم روبه خواص بی بصیرت ومنفعت طلب ترجیح میدن
ایل
Romania
روشنفکر...اگه بره مجلس که نمیره بویراحمد ودنا را میبرد و نمیتواند حتی از حقوق مردم دفاع کند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
تبریک میگم به پدر محترم جنابعالی که زیرکانه از شکست سوم فرار کرد.

البته اگر در تهران ثبت نام کنند، باز هم خطر شکست سوم ایشان را تهدید می کند.

شما حرف از خرد جمعی و وحدت نزنید که حلقه انحصاری اطراف پدر شما خنده‌اش میگیرد!!!!
Iran, Islamic Republic of
خانم هدایت خواه به نظرتون چراروشنفکرکه چندسال داره زحمت میکشه وفعالیت میکنه وخیلی ازمردم هم همراهیش میکنن بایدبه خاطرشمابکشه کنارجلسه چی رای گیری چی مگه نه اینکه همش گروه خودتونن چراروشنفکربه شمابپیونده چراشمابه روشنفکرنمیپیوندین
هم قطار
Iran, Islamic Republic of
با سلام خدمت همه خوانندگان و سرکار خانم هدایتخواه، بنده احترام ویژه ای قایلم برای شما و شخص دکترهدایتخواه و هیچ شکی به پاکی و درستی جناب دکتر و شخص شما ندارم ولی خواهشمندم بعد از اسامی نام برده شده اسم دکتر را هم اضافه می فرمودین مثلا" آقای دکتر خلقی پور هدایتخواه، آقای امامی هدایتخواه و ...
هر کودک ممیز نیز می تواند خروجی این پیشنهاد را بدون اجرایی شدنش پاسخ دهد، شما انتظارتان این است که آقای روشنفکر بپذیر در رقابتی شرکت کند که 5 یا 6 به 1 باشد. این نوشته سرکار باز نشان داد که نظرتان عاری از کینه نیست.
...
Iran, Islamic Republic of
خانم هدایت خواه شما میگن اقای روشنفکر ترسیدن که وارد اجماع نشدن،چنین چیزی صحت نداره اقای روشنفکر فقط پای بند عهدی است ک بامردم بست.من یه سوال از شما دارم چرا حزب اصولگرا بااینکه اقای روشنفکر از همه ی اعضای جلسه ارای بیشتری دارندوبه پیروزی ان ایمان دارند ایشان راگذینه ی نهایی اعلام نمیکنن ایاجز این نیست ک فقط دنبال بهانه ان تاایشان را پای بند امضای قرارداد کنندوباعدم رای به ایشان درجلسه این فرددوست داشتنی رااز صحنه به دور کنند.
احمد
Iran, Islamic Republic of
خودتون حساب کنیدصدنفرروشنفکرمعرفی کنه پونصدنفربقیش نیروهای شمامعرفی کنن یعنی صد نفربه روشنفکررای میدن پونصدنفرنیروی خودتون به شماهااینم ازبازیتون بودکه روشنفکر تر وتمیزکناربزنیدغافل ازاینکه روشنفکرلاهوش ترازشماست اگه راست میگفتین سیصدنفرروشنفکرمیاوردسیصدنفرم شما که مساوی بودین بعدمیشدرورای گیری عادلانه حساب کرد
دنا
Iran, Islamic Republic of
مامردم تااخرش پشت روشنفکریم قدرت روشنفکراین مردمن که واسش جون میدن نه چندتاافرادخاص که هیشکی قبولشون نداره مگه اون سری که نزدیک چهل هزار رلی پاک اورداین خواص پشتش بودن! سرمایه دکتراین مردمن که خیلی باارزش ترازخواصن خیلی خودتون تحویل میگیریدیعنی مردم هیچن شماهمه کاره اید
وحدت
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر نصف آرای قبلشو نمیاره
وحید
Romania
جوجه رو اخر پاییز می شمارن ولی ما دو اسفند میشماریم اون روز همه چیز بهتون ثابت میشه چقد رای میاره
رسول
Iran, Islamic Republic of
شک نکنید بارفتن هدایتخوا با۸۰هزار رای آقای زارع برنده انتخابات است
Iran, Islamic Republic of
زارعی در بویراحمد سفلی تمام آرایخود را از دست داده...
روشنفکر ۹۸ روشنفکر ۹۴ نیست...
در هر زمینه ای آماده است معنوی و مالی
pari
Iran, Islamic Republic of
حیف و افسوس که هدایتخواه فدای روشنفکر بشه
علی
Iran, Islamic Republic of
هیچ اصولگرایی به روشنفکر رای نمیده
مسعود
Iran, Islamic Republic of
انشالله روشنفکر این بار با شکست .برای همیشه خانه نشین شوند
مذکوری
Iran, Islamic Republic of
متاسفم برای روشنفکر
دانش
Iran, Islamic Republic of
سلام این صحبتهاکاملاناشی.گوینده یانادانن فرض کردن مردم برمیخیزد۶نفرگفته شده بجزآقای دکترهدایتخواه ودکترروشنفکربقیه همگی ازارادتمندان ویژه دکترهدایتخواه یاکسانی هستندکه همه میدانیم درصحنه انتخابات حرفی برای گفتن ندارن ازجمله آقای عسکری امامی و...پس عقل حکم میکندکه یکی ازدونفرشاخص به صحنه بیان که تصمیم گیرندگان حزب موتلفه ازجمله آقای دانشی و...باطرح این نقشه دنبال بیرون کردن دکترروشنفکرویکه تازی دکترهدایتخواه بودن البته دکترهدایتخواه به شخصه انسان پاک وقابل احترامی هست ومتاسفانه کسانی که برای وی تصمیم گیرنده هستندانسانهای دلسوزی نیستندآقای روشنفکربارهاباآقای هدایتخواه تماس گرفتندولی همین عزیزانی که میخوان همیشه دراوج قدرت باشن مانع پیونداین دوعزیزمیشدندوالان که دکترروشنفکربازیرکی گول اونارونخورددست به تخریب میزنن که این نگرانی ازطرف اوناکاملامنطقی بنظرمیرسدچون میدونن دکترروشنفکرچنین آدمهایی روذاتانمیتونه بپذیره وگرنه انسانی که هم خانواده شهیدهم پاک ودلسوزوباسوادهست وبه اصل نظام وانقلاب وامام وولایت ایمان داردهنگام همنشینی بااواحساس آرامش میکنی چه دلیلی داردکه ازجانب بعضی افرادخاص موردحمله قرارگیردبه یاری خداوامام شهداوخون شهداقبولی ازآن دکترمهدی خواهدبودواگرچنین نشودتاابدبخاطررای دادن به اوبه خودخواهم بالید
بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
تمام تلاش ها برای این بوده که روشنفکر را حذف کنند ولی نتونستند!!!
کیان
Iran, Islamic Republic of
منظورتون ازچهره هاوفعالین سیاسی نیروهای طرف دارپدرتون هستن دیگه هرکسی که ازروشنفکرتوجمعتون حمایت کردهم گذاشتینش کنارمشخص خروجی جریانی که رای گیریش فقط ازطرفدارای جناب هدایتن قطعاروشنفکرنیست اصلاجریانی دیگه نمونده همه میدونن خیلی ازلیدرهای فعالتون اومدن سمت روشنفکردکترروشنفکرچطوربایدبه شمااعتمادمیکرددرحالی که این چندماه مرتب ایشون تخریب میکردین فرخیانی برای چی اوردین جزبرای نفاق ودودستگی برای نیروهای روشنفکرکه خداروشکرنتونستید
Iran, Islamic Republic of
ضمن سلام عرض ادب هموی عزیزم خانم هدایت خواه
البته روشنفکر در این که انسان کانلی هست سکی نیست
ولی قبول کن که اون افرادی که در سورای ائتلاف هستن افرادی هستن که بیشترش حتی خودشان را هم قبول ندارند .
و روشنفکر هم دیده بود که هدفی جز حذف خود نداری در دام این افراد نیفتاد ..روشنقکر مردی هست که با توده مستعضعفین همراه هست اکثر افرادی وه در شورای ائتلاف هستند اکثرا سرمایه دار هستند
Iran, Islamic Republic of
این مردمی که دارن همراهیش میکنن جزتوده مردم نیستن چندنفرخواص توده مردمن!جریان شماجریان انحصارطلب بودماازجناب دکترممنونیم که مامردم عادی روبه شماارجحیت میده مردم اینده هم ازایشون تشکرمیکنن که بارای مردم ستم دیده ازشماهارفتن مجلس مامردم جون واسش میدیم نیازبه شماهاهم نداریم
Iran, Islamic Republic of
یعنی هر چه سران اصول گرا بگن همون اصول بنظر من تصمیم گرفتن سلیقه ای چن نفر توهین به شخصیت و شعور بقیه ست چه اصولگرا چه اصلاحطلب بعدش,ای گزینه های که انتخاب شدن در حد اسمن هنوز ازموده نشدن ولی اقای روشنفکر دور قبل نشون داد چه مهره دو سر بردی هست اگه اصول گرا راست میگن خب دیگه چرا قرعه کشی یا خروجی خب گزینه دم دسته حمایت کنید همش بهانه همش نق زدن
Iran, Islamic Republic of
مطمئن باش روشنفکرنصف آراء قبلی را نمیاورد
Iran, Islamic Republic of
شما با چه استدلالی میگی نصف قبل رای نداره الان تو زیلایی که من بچه اونجام به جرات میگم شصت درصد رای کل منطقه با روشنفکره...درحالی که دور قبل دویست رای هم نداشت
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر نصف رایشو در تامرادی نمیاره و طوایف بویراحمد پایینم کلا مخلفشن
بهادرر
Iran, Islamic Republic of
برادر از بویراحمد بی خبری برو یکم آمار بگیر بعد نظربده
Iran, Islamic Republic of
شما با چه استدلالی میگی نصف قبل رای نداره الان تو زیلایی که من بچه اونجام به جرات میگم شصت درصد رای کل منطقه با روشنفکره...درحالی که دور قبل دویست رای هم نداشت
Iran, Islamic Republic of
چرادکترروشنفکربیادسمت شماهادکترخودش یه جریان مردمی هرکی دوست داشت میتونه به این جریان مردمی بپیونده نیازی نیست ایشون برن سمت کسی
Romania
خواهر عزيزم،جهت رد ونقض استدلال وصحبت هاتون يه سوالي ميپرسم اميدوارم كمي به نگرش وقضاؤت تون چاشني انصاف وبيطرفي اضافه بفرماييد:
١-ايا فردي با چهل يك هزار راي پاك (محرومان ومستضعفان وبه حاشيه راندگان توسط إشراف سياسي اقتصادي و....)كه به گواه خاص عام سالمترين راي تاريخ بويراحمد ودنا بوده در شرايط بسيار نابرابر ودر واوج مظلوميت وبرأي اولين بار شايسته هست كه در كنار چهار وپنج نفر مغرض وبي سبد راي(بعضي هاشون حتي واجد هزار راي نيستند خودتون هم بخوبي واقفيد ) وحتي مخالف ايشون قرار بگيره واينها هر كدوم صدنفر كاملا مخالف ايشون معرفي كنند وايشان به راحتي در يك تصميم قراربدهند واز گردونه انتخابات خارج بشه تا نيروهاي دست سوم وچهارم با سبد راي هزارتايي نماينده جبهه انقلابي بشه؟؟؟؟ايا سازوكار معرفي شده از اصل واساس داراي ساختار بسيار معيوب وناقص نبود ؟؟ايا هيچ انسان عاقلي اين پيشنهاد ميپذيره؟؟چرا پدر بزرگوارتون پنج نيرو فقط از حلقه خاص ومنطقه خاص بيشنهاد داده ايا سبد اصولگرايي (جمعيت)هفتاد هزارتايي تامرادي شايسته اين توهين هست كه از افراد معرفي شده هيچ نامزدي معرفي نشده وفقط به زيرتل اختصاص داده شدن؟؟؟وهزاران ايا....،
خواهر عزيزم پيشنهاد ميدم كه حلقه اشراف سياسي واقتصادي اطراف پدر بزرگوارتون كه ما هم دوستدار ايشان هستيم كنار بزنيد وراجع به قوم گرايي ومنطقه گرايي بسيار شنيع وزشت اين حلقه (حلقه دولت اباد وزيرتل)كه روكش بهش كشيدند قلم بزنيد واجازه ندين منزلت وجايگاه پدر محترمتون هزينه ويژه خواري ورانتخوري صاحبان موسسات ودفاتر وشركت هاي اصحاب اين حلقه شود....
اصولگرای واقعی
Iran, Islamic Republic of
ای بنازمت ،شیرمادرت حلالت ،واقعا حرف دل مظلومان را زدی ،هزاران آفرین
انتخاب مردم شریف شهرستان های بویراحمد و دنا دکتر روشنفکر %
یا مهدی عج
Iran, Islamic Republic of
دلیلی که دکترروشنفکرهیچ گاه اعتمادنکردکاملاازحرفای شمامیشه فهمیدازخیلی قبل دارین دکترروشنفکرتخریب میکنین الانم روش واین تخریب هابعداادامه خواهدداشت وباشدت بیشترانتظاری بیشترازاین ازشماهانمیره این همه غرورداریدخودتون عقل کل میدونیددرودبرروشنفکر
Iran, Islamic Republic of
یعنی فقط ازروی عقده حرف میزنی
Iran, Islamic Republic of
شما حمتون.چه طرز حرف زدنه؟همین کارارو کردین
Iran, Islamic Republic of
هدایت خواه
روشنفکر لجوج
هر دو ميرفتند کنار و گزینه ی خوب معرفی ميشد که مورد تایید روشنفکر و همه ی اصولگرايان می بود
در طول این هشت سال گذشته بی تدبیری جناب هدایت خواه جریان اصولگرايي را به سمت نابودی کشاند و این جریان نفس های آخرش را میزند....
در این چند سال هیچ وقت نشد صحبتی کنند که باعث نزدیکی دلها به هم شود
همش همدیگر را تخریب کردند
وای وای از دست هدایت خواه و روشنفکر
در این بین زارع سود میبرد
محسن
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر خودشو در بویراحمد پایین با این رفتارش نابود کرد
هدا
Iran, Islamic Republic of
منظور شما خرد فردی هستش اون هم به نفع هدایت خواه والا عقل حکم میکنه که اشخاص منفور دور بر کاندیدی نگردن
بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
نگران نباشید روشنفکر نه امسال بلکه سالیان دیگر هم روی مجلس را نخواهد دید فقط داره الکی هزینه میکنه
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر هزینه خاصی نمیکنه چون مردم مستضعف هستن که با دل های پاکشون ازش حمایت می کنن
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر هزینه خاصی نمیکنه چون مردم مستضعف هستن که با دل های پاکشون ازش حمایت می کنن
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر هزینه خاصی نمیکنه چون مردم مستضعف هستن که با دل های پاکشون ازش حمایت می کنن
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر برا همون بویراحمد سفلی خوبه و بس و زارعی هم برا مجلس و دادرسی
ن تا بحال از زارعی خیری دیدم و ن به امید روشنفکر میمونم ک تا قرن ها فقط دور و وری هاشو سیر کنه
محمد
Iran, Islamic Republic of
یادداشت با نگاهی جامع و قلمی صریح و واقع بینانه نگاشته شده است
در این فضای سیاسی مبهم به منظور تنویر افکار عمومی چنین یادداشت هایی لازم و ضروری است
سپاس از نویسنده یادداشت
سررود
Iran, Islamic Republic of
حضرت عباسی من نه طرفدار روشنفکر هستم و نه زیاد شناختی از وی دارم(میدانم که باور نمی کنید) خداییش تامرادی هم نیستم.تنها با خواندن متن بالا مطالب ذیل به ذهنم خطور کرد :1-شما چرا روشنفکر را کاندید اصولگرا فرض می کنید2-جریان اصولگرا چه کمکی برای رشد و کسب تجربه و سیاست ورزی روشنفکر فراهم کرده بود که حالا انتظار همراهی از وی دارد3-روشنفکر هم به واسطه عوامل مختلفی غیر از جریان اصولگرایی طرفدارانی برای خود جمع آوری کرده و لزومی نمی بیند که آنها را برای اصولگرایان هبه کند4-به نظر می رسد خیلی از طرفداران روشنفکر با این شرط که به نفع اصولگرایان کنار نرود با وی همراه شده اند که اگر کنار برود بیشتر آنان به کاندیدای دیگر رای می دهند و این اصرار روشنفکر بر ماندن حاصل همفکری با طرفدارانش باشد.آیا آن گروه از مردم نیستند.آیا آنها خرد جمعی محسوب نمی شوند5-روشنفکر می داند که گزینه نهایی جریان نخواهد بود چون از ساز و کارهای ظاهری و انحصاری خبر دارد6-یک بار شده هم از حباب خودپنداری بیرون بیایید و واقعیت را ببینید.ساز را همیشه از سر گشاد آن می نوازید
بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
بله طیف هدایت خواه میخواستن بایه ترفندی روشنفکرراکناربزند کس دیگه رامعرفی بکند
Iran, Islamic Republic of
مردتنهانیست حی میخوای پدرت مظلوم نشون بدی پدرتون مظلوم نیست. به شماهااصلانمیشه اعتمادکردیه نقشه ای توسرتون پدرتون اینجاباوجودروشنفکررای نمیاره رفت تهران ثبت نام کنه اگه اونجاهم بخت یارش نبودبایه انتقالی برگرده یاسوج اگه واقعا به فکرقدرت نیست تهرانم ثبت نام نکنه بایدروشنفکرتخریب کنیدتاجابعدابرای پدرمحترمتون بازشه خداشمارومیشناسه البته مردمم دیگه دستتون خوندن
مهدی
Iran, Islamic Republic of
آقایون به دنبال اجماعی هستند که شرط اولش حذف روشنفکر می باشد .این نا عادلانه هست چون روشنفکر با پایگاهی که دارد اگر با بقیه اصولگرایان اجماع شود پیروزی قطعی است ولی اگر روشنفکر کنار رود آقایون زیاد خوشبین نباشند که سبد رایش به رای آنها اضافه شود.
Iran, Islamic Republic of
درود برتو ،آگاهانه نوشتی
دکتر روشنفکر مردی از جنس مردم
Iran, Islamic Republic of
درود برتو ،آگاهانه نوشتی
دکتر روشنفکر مردی از جنس مردم
تامرادی
Iran, Islamic Republic of
تیم روشنفکر فقط بلدند کامنت بنویسند
به صورت فله ای کامنت مینویسند
و روشنفکر خود نماد انحصارگرایی طایفه ای است و فقط خود و طایفه را می بیند و حتی یک شخص همچون مهندس درخشنده پور را برنمی‌تابد.....
روشنفکر نماد انحصار است و چون منتخب جریان ها نیست آنها را انحصارطلب مینامد.
Germany
شما که همش به اسم تامرادی تو سایت های خبری کامنت میزاری، بدون که شما و همون آقایی که دارین ازش حمایت میکنن فقط از سر حسادت است و الا خودتون میدونین که هزار رای هم نمیارین
ایران
Iran, Islamic Republic of
باز هم تکرار جملات بسه دیگه خانم محترم دکتر روشنفکر با ارای ۷۰ هراز نفر برنده انتخابات خواهد شد و جناب دکتر هدایت خواه نیز از ایشان حمایت خواهد کرد.
دریا
Iran, Islamic Republic of
یا مهدی(عج)
آرامس
Romania
اگر هدایت رای میاورد نمی رفت .درضمن دهراب پور وامامی و عسکری و خلفی پور . هدایتن همه دونن
تامرادی
Iran, Islamic Republic of
که بخوایی سوال طرح کنی خودت می بینی که روشنفکر را توده مردم فقیر زجر کشیده بویراحمی میخواهنی برو دنبال کارت
الهي
Iran, Islamic Republic of
جناب روشنفكر مطمئن باش كه ما با زارعي به جهنم ميرويم اما با تو به بهشت نميرويم
Iran, Islamic Republic of
منتظر باش
Iran, Islamic Republic of
حقتون همون .
رضا
Iran, Islamic Republic of
شما انتظار دارین دکتر روشنفکر ک جزء این شورا نبوده و از افراد شورا هم کسی طرف ایشون نبود اینو می پذیرفت!!!!!خودت بودی انصافا می پذیرفتی!!!! پس خواهر من لطفا به شعور مردم توهین نکنید دست از تخریب بردارین .... ۵۰۰ نفری ک فقط ۱۰۰ نفر طرف اونن!!! چرا شماها حاضر نشدین بیاین طرف اراء ۴۰ هزارتایی اگه این انحصار نیست پس چیه!!! اقای امامی فرمودن ک ما نتونستیم اعتماد اقای روشنفکر رو جلب کنیم ...چرا نتونستن چون میخاستن اونو کنار بزنن و بر اساس اون هوش و ذکاوتی ک داشت نذاشت این اتفاق رخ بده
ومکروا و مکروا الله والله خیرالماکرین
Iran, Islamic Republic of
هر کی با.. میخواد بره جهنم الآن وقتشه.
خوب برو به جهنم.
Iran, Islamic Republic of
احسنت
Iran, Islamic Republic of
پدرتون که کنارنکشیدن رفتن تهران ثبت نام کنن اگه کلا کنارمیکشیدن حق باشمابوداینم یکی دیگه ازترفنداشه
ابراهيمي
Iran, Islamic Republic of
تحليل شخص بنده اينه كه هدايتخواه ميره تهران ثبت نام ميكنه و اونجا تلاش ميكنه تا دكتر روشنفكر رو رد صلاحيت كنه و بعد بگه من كه رفته بودم تهران و كار من نبوده، بعد از برگرده به ياسوج و جريان اصولگرايي رو همراه خود كنه، اما جناب دكتر زهي خيال باطل
گمنام
Iran, Islamic Republic of
خواب دیدی خیر باشه
Germany
مگه که رد صلاحیت کنن.
اصولگرا
Germany
استاد هدایت خواه این حرکتشون کاملا قابل تقدیر و تحسین هس که اینجا ثبت نام نکردن. چون مطمنن بازم شکست میخوردن و اینجوری برا همیشه از سیاست کنار گذاشته میشدن. از یه طرف باعث میشه که امید جریان اصولگرا به پیروزی اقای روشنفکر بالا بره و احتمال پیروز شدن جریان با روشنفکر بالای ۹۵ درصد است.
هم ولایتی
Iran, Islamic Republic of
واقعا چرا انگونه تاخت و تاز میکنی؟مثل همیشه قصد داری ابوی را معصوم و دیگران را در مقابل مردم قرار دهی.
جوش ۱۷
Iran, Islamic Republic of
چنار ستان
Iran, Islamic Republic of
باسلام ودرود خدمت خانم هدایتخواه جریان اصولگر ا را بر اهمیشه اقای روشنفکر نابود کر د
Iran, Islamic Republic of
من موندم کی از تو نظر خواسته
ولی الله
Iran, Islamic Republic of
//چی شده رفته تهران ثبت نام کنه مگه حب قدرت ولش میکنه الله اکبر
سجاد
Iran, Islamic Republic of
خوب معلومه پانصدنفر که اون پنج نفر معرفی میکنند دکتر روشنفکر رو معرفی نمیکنن چطور میخوای قبول کنه پانصد نفر با صد نفر
سهیل
Iran, Islamic Republic of
افرادی که ازشون بعنوان نخبگان اصولگرایی نام میبرین شدند میراث‌دار حزب و....،، واقعیت اینجور نیست که شما نشر دادین و نقد کردین، تکبر و منفعت‌طلبی که آقایان دارند خیلی تفاوت دارد با نخبه بودن، اجماعی که دور قبل دقیقه نود اتفاق افتاد توهینی به مردم عزیز بود که شما آن را مصلحت حزب و... میدانید، واقعیت در بطن جامعه نهفته هست و شما در جواب شکست حزب در دو دور قبل دارین تمام کاسه و کوزه‌ها رو بر سر صادق‌ترین فرد موجود در کارزار انتخابات خرد میکنین، در صورتی که حقیقت دلیل شکست خودبرتربینی و تکبر و... همین افرادی هست که شما آنها را نخبگان میدانید
اصولگرا
Iran, Islamic Republic of
عامل شکست جریان اصول گرایی و هدایتخواه فقط وفقط تو هستی نه روشنفکر
.قبلاکه پدرت روشنفکر را تایید نکرد تو اورا قهرمان نامیدی
یک هفته بعد اورا فوق العاده بد معرفی کردی و امروز یک ساز دیگه کوک کرده ای
تورا به خدا تو و پدرت این جریان را نابود کردید .حالا طلبکار هم شدی
خواهشا دیگه بسه
اگه من به جای تو بودم هیچ وقت در ملا عام حاضر نمی شدم .ول کنید این مردم بد بخت را
Nomad
Iran, Islamic Republic of
آیا ابتدایی‌ترین گام برای وکیل مردم بودن، توجه به آرای عمومی و خواسته‌های مردم و تصمیمات جمعی نیست؟
اخر خانم محترم کدام خرد جمعی، خردی که ۳۰ ساله ۱۰ نفر نشستن و برای یک جریان تصمیم گیری میکنن، منظور شما از خرد جمعی اینه؟
اگه اینا خرد جمعی حالیشون بود چرا اقای دکتر فرخیانی رو که خروجی شورا و خرد جمعی خودشون بود را کنار زدن، مگر ایشون هم روشنفکر بودن.
جوان
Iran, Islamic Republic of
حتما بدون حب و بغض و عصبانیت متن را بخوانید. می‌دانیم الان همه عصبی هستیم اما جان کلام این یادداشت خانم دکتر در میان مطالعه احساسی و عصبی مان گم نشود و به فهوای واقعی و به حق این یادداشت پی ببریم
Iran, Islamic Republic of
احسنت بر این اظهار نطر شیوا و رسا
سی سخت س
Iran, Islamic Republic of
سرکار خانم هدایت خواه اگر جریان موصوف به اصول گرایی اگر روشنفکر را قبول دارند چرا به ایشون نپیوستند و همه سعی در حذف ایشون دارند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
روشنفکر هیچ زمان نماینده نخواهد شد.....حتی زمانی که خودش تنها ثبت نام کند...
اصولگرای واقعی بدرو از خودبینی
Iran, Islamic Republic of
آفرین حرف دل خانم هدایت خواه وانحصارطلبان را زدی ،روشنفکرهیچ وقت نماینده نخواهد شدحتی اگرتنها باشد !!!!!!! بنده به عنوان کوچکترین عضو از جریان مردمی اصولگرا براتون م.....
زنده باد جریان واقعی اصولگرا
یامهدی عج
اصولگرای واقعی بدرو از خودبینی
Iran, Islamic Republic of
نیت خودتون رو آشکار کردین . انشاءالله که مردم فریب ریاکاری وانحصارطلبی بعضی ها رو نمی خورند.
یا مهدی عج
علی
Iran, Islamic Republic of
هدایتخواه ودخترش میفرمایند هرچیزی که خودم گفتم تدبیر است
ابونصر فارابی
Iran, Islamic Republic of
خانم شما اجماعی را احماع می دانید که خروحی اش پدرتون باشد؟ چرا همین رویه را در انتخاب فرخیانی نپذیرفتید و خودت در مقاله ای با همین شدت و حدت اونو کوبیدی؟
رای چند نفر ادم مهمتره یا رای ده هزاری مردم ک خودتان به آن واقفید و اذعان کرده اید؟ چرا ملاک را رای آوری دور قبل حساب نمی کنید و ایشون را ازش تمکین نمی کنید؟
مگر نه اینکه می گویید هدایتخواه به نفعش کنار رفت خوب اینجا هم کنار بره تا ارایش به سبد روشنفکر ریخته بشه و با ارای بالای صد هزار رای قبول بشه، چرا در این واقعیت واضح تردید دارید یا اینکه می خواهید با کنار رفتن ابوی محترم ، با اعمال حکمیت اون چند نفر روشنفکر را از صحنه بیرون کنید و ازش انتقام بگیرید چه با پدر چه بی پدر
بدیهی است فراست روشنفکر مانع این دان شد و او می رود تا بختش را با مردمش بیازماید نه تشکیلات انحصار طلبش که خودسانسوری هم می کنند و.
بویراحمد عزتمند
Iran, Islamic Republic of
بنظرم بااین مطلب به ایثار دکتر هدایتخواه مثل گذشته ضربه زده اید و امیدوارم در خانه بنشینید و با نوشتارهایی که به جامعه بانوان مناشر می کنید بتوانید قدمی در راه این قشر مظلوم بردارید. بهرحال در میدان سنگلاخ سیاست ، شجاعت مردانه می خواهد و از اینکه دکتر روشنفکر زیر بیرق انحصار نرفت خوشحالیم و جان خواهیم داد در راه ندای وحدت.
Iran, Islamic Republic of
زماني ك پدرت ميگفت حداد عادل ازم خواست چرا ازش نپرسيدي مگه تو ميخواي نماينده حداد عادل بشي؟؟؟؟
الان ك مطمعن هست شكست ميخوره و براي جلوگيري از ضرر آبرويي پيش از پيش اين سوالا ذهنتو درگير كرده
تو بفكر نون باش ك خربزه آب است
محمد
Iran, Islamic Republic of
اقای هدایت خواه باید راه رو برای نیروی همفکر و تازه نفس باز کند و نقش یک حامی را بازی کند،اقای هدایت خواه قطعا از اقای روشنفکر حمایت می کند
Iran, Islamic Republic of
به همین خیال باش...
آبروی اصولگراهای تهران و یاسوجو برده
Iran, Islamic Republic of
سرکارخانم هدایتخواه شمابرید مصاحبه امامی رابخونیداون موقع دم میزنید که روشنفکر نپذیرفت..شکرالله امامی نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا صبح امروز (شنبه 16 آذر 98) در محل فرمانداری بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا، اظهار کرد: در این دوره بعد از اینکه بزرگان اصولگرایی به طور مرتب و به مدت شش ماه جلسه داشتیم، که نهایتاً تصمیم گرفتیم که خروجی ما آقای هدایت خواه باشدو....
بی نام
Iran, Islamic Republic of
تا جایی که من میدونم حاج ستار رو به اجبار در دو دور گذشته و ای دور وادار کردن به همین خاطر بود که هر بار تا دقیقه ۹۰ هیچی مشخص نبود
خسرو
Iran, Islamic Republic of
لجباز!!!! حتما باید بره کنار تا شما بیاین که لجباز نباشه
واقعا رو ک نیس
بویراحمدی
Iran, Islamic Republic of
شما کی هستی که اظهار نظر میکنی
یعنی باید میرفت بخاطر شما تا لحباز نباشه
بستونه بابا یه عمرر
آرسته
Iran, Islamic Republic of
با این صحبت ها چهره واقعی گروه انحصار طلب را نشون دادی و به همه اثبات نمودی از نظر شما اصولگرایی یعنی تبعیت محض از گروهی قدرت طلب و انحصار طلب به رهبری پدرت
سرکار خانم دو دوره مردم بویراحمد به پدرت نه گفتن و پدرت وقتی دید شانسی در انتخابات بویراحمد نداره با هر ترفندی می خواست روشنفکر را حذف کنه نتوست
زیلایی
Iran, Islamic Republic of
خانم هدایتخواه یعنی فقط شما میفهمین به شخصه اعتقاد دارم اقای هدایتخواه رو امثال. و اصولگرا خراب کردن وگرنه اگه هدفشون چیز دیگه ای نبود دور قبل که همه چی به نفع روشنفکر بود حمایت میکردن که اگه رای نمیاورد ای دور خود اقای روشنفکر به نفع هدایتخواه میرفت کنار شما همه چیزو خراب کردین و به همه ی جریان .خدا میدونه فرهنگیان طیف هدایتخواه تو ای هشت سال چی کشیدن
بینش
Iran, Islamic Republic of
اقای هدایت خواه . که حکم کرده بود اصلا سیاستو بزازه کنار ، چطور سر از تهران در اورد!!!
...
Iran, Islamic Republic of
بذاره کنار کی می خاد بیاد نماینده ی جریان بزرگ فکری بشه؟داریم آدمی در این حد چه از نظر سواد،چ بصیرت و منطق؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
اشکال اینجاست که پدر بزگوارتون تنهاست چون فقط خودشو وده نفر رو می بینه نه مردمو
Iran, Islamic Republic of
اشکال اینجاست که پدر بزگوارتون تنهاست چون فقط خودشو وده نفر رو می بینه نه مردمو
مهنا
Denmark
پدر شما چرا برای همیشه از انتخابات کناره گیری نمی کند و میدان را به نسل جوانتر نمی دهد؟ او هم طوری عمل می کند که می بایست در هر صورتی در انتخابات باشد. یاسوج نشد تهران یا هر جای دیگر. بنابراین تفاوتی بین پدر شما و روشنفکر نیست. بیانیه های شما هم تمام قد در دفاع از پدرتان می باشد. با افکار امثال پدر شما (در هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب) هیچ گرهی باز نمی شود.
محسن
Iran, Islamic Republic of
فقط دکتر هدایت‌خواه میتواند عزت از دست رفته بویراحمد را برگرداند
محسن
Iran, Islamic Republic of
درود بر سرکار عالیه دکتر حمیده هدایت‌خواه...با تمام توان حامیتان میباشیم...ایل سترگ تامرادی
ش
Iran, Islamic Republic of
خانم هدایتخواه که به برکت این انقلاب اقازاده شدی پدرت رفته تهران کاندید بشه بعدش بیاد بویراحمد دوستانش براش رای جمع کنند وخودش برنده بشه این است خواهرم انحصارگرایی
بیراحمد
Iran, Islamic Republic of
روووووووووووشششنفکر
په سی چه بو تو یبار نباید از روشنفکر حمایت کنهههههههه
اصولگرا
Iran, Islamic Republic of
جریان کامنت نویس هدایتخواه
علیه روشنفکر فعال شده در این پسن
ولی با این دودره بازی ها بجایی نخواهید رسید
تقوی
Iran, Islamic Republic of
شما یکطرفه به قاضی رفته اید. آرای روشنفکر آرائی قومی است نه سیاسی. با نشستن روشنفکر آرای او روی دیگران تقسیم خواهد شد.اگر روشنفکر کاندید جریان شما بشود پیروزی اش قطعی است.پدر شما دو دور مجلس رفته .نه تنها براش کافیه که از سرش هم زیاده.خودتان خودخواهی را کنار بگذارید.
حمید
Iran, Islamic Republic of
مجلسی که از امثال هدایتخواه خالی باشه میسه مثل این مجلس فعلی که به گواه خود نماینگان و مردم ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب بوده اند .. مجلسی که برجام خسارت بار را در ۲۰ دقیقه تصویب کرد . Fatf را به اون صورت .
چرا این همه نگاه جزئی به جایگاه نماینده داریم و حافظه تاریخیمون این قدر ضعیفه و یا انصاف نیست
سخنان وکیلی را بخوانید که گفته با عرق شرم آمدم ثبت نام کنم یعنی هیچ کاری برای مردم نکردیم
حالا اگر این مجلس را میخواهید خود دانید وگر نه باید امثال هدایتخواه در مجلس باشند چه اینجا چه در تهران . این جنگ قدرت نیست و ادای تکلیف است تا خائنین به مجلس راه نیابند
الا
Iran, Islamic Republic of
خلایق هز چه لایق بویراحمد همین گاندیدای ضعیف استحقاقشه هدایتخواه شایسته رییس مجلسه نه بویراحمد
علی
Iran, Islamic Republic of
ترس حاج روشنفکر بدجور افتاده به جونتون،انشالله شما وزارعی که دو روی یک سکه ایت.
خیراندیش
Iran, Islamic Republic of
با تقدیم سلام خدمت بانوی محترم با تقدیم احترام آقای روشنفکر فقط خودش را نمی بیند بلکه ایشون با توجه با آرای قوی و خالص دور قبلشون در این زمینه محق بود و اگر بر حق خودش و آنهایی که برایش زحمت کشیدند پافشاری و اصرار یا بقول شما لجاجت نمی کردند باید جواب پس میداد . بکار بردن واژه لجاجت در مقام شخصی مناسب هست که بستر رآی جالبی نداشته باشد و اصرار بر حضور داشته باشد مثل خیلی از مدعیان کنونی نه برای طیف آقای روشنفکر با اینهمه حامی مخلص و جان برکف.
تشکر
Iran, Islamic Republic of
اولا کسی از شما نظر نخواست ولی حالا که نظر دادی نظر هم ببین 1-پدر شما میخواست به هر طریقی روشنفکر را از دور بیرون کند وکسی که اول اتحاد را نپذیرفت شما بودید2-پدر شماکه حاضر نبود ازانتخابات دل بکند لجباز نبود ولی روشنفکربا اون همه رای تو دور اول وقتی دور دوم ثبت نام کرد شد لجباز3-یک پند خواهرانه از من به توقبل از اینکه به بقیه چیزی بگید یه لحظه به خودت نگاه کن . یا مهدی والسلام
اصولگرای واقع بین
Iran, Islamic Republic of
باسلام خدمت همه کسانی که دراین مورد نظردادند.بنده فردی اصولگرا که تنها نقطه امیدوسربلندی مردم دناوبویراحمدراجناب اقای هدایت خواه دانسته ومیدانم اما علیرغم میل باطنی اقای هدایت خواه مجمع اصولگرایان که اغلب را میتوان موقعت طلب وخودگرا دانست نه از خود اقای هدایت خواه تمکین کردند نه ازنظر عامه مردم . اگه این افراد اماده خدمت به مردم ورسیدن به نقطه مشترک بودند مگر اقای هدایت خواه وبعضی دلسوزان واقعی فرخیان رابه عنوان خروجی ونماینده این طیف معرفی نکردند؟چقدرخوداستادهدایت خواه اعلام کردند که روی گزینه ای غیرازخودش اهتمام بورزند چرا ازاین جمع یک نفر ازاقای فرخیان حمایت نکرد ایا این همان نظرات رویایی و واهی ناسیونالیستی اقایانی که اکنون به عنوان کاندیدا خودشان رامطرح کرده اندنیست؟قاطع اعلام مینماییم ازجانب خود وجمع کثیری ازدوستان همفکر که بعداز اقای هدایت خواه گزینه ما اقای روشنفکر بوده وهست وخواهد بود. درطی این مدت همین اقایان هیچگاه به اقای روشنفکر روی خوش نشان ندادند که حالا معلوم شد که فقط به فکر خودشان بودندوبس وحتی سابقه عبور ار هدایت خواه را هم دردوره قبل داشتند.وسفارش میکنیم این اقایان مثل استاد هدایت خواه راستی وصداقت راپیشه کرده وباحمایت قاطع وهمه جانبه از روشنفکردست از تفرقه وبازارگرمی برداشته وبه صف خادمین واقعی مردم برگردند.به امید حق پیروزی با صابرین ومردم قرارگرفته درحلقه اقای روشنفکر است. روشنفکرباشیدوپیروز...
دنا
Iran, Islamic Republic of
دوور تو بره جاته بروف نونته بپز چکار داری و سیاست
Iran, Islamic Republic of
آقای ابونصر فارابی ادبیات تان درست نیست بجای کلمه مرقوم بفرمائید ( بدون پدر )
مطمئن باشید آقای روشنفکر به مجلس نخواهد رفت
پیشوا
Iran, Islamic Republic of
بعد از دکتر هدایت خواه به حامیان ندای وحدت میپیوندیم
اخلاق
Iran, Islamic Republic of
سلام خانم هدایتخواه
مطالب گذشته خویش را فراموش کرده اید خواهر محترم..


صحبت های شما مجموعه ای از تناقضات که از روز اول فقط به سود روشنفکر حرکت کردی.و الان نیز به شخصه خیلی دوست دارم در جریان ندای وحدت با همدیگه کار کنیم کافیه تعصبات رو کنار بذارید شک ندارم در رئوس بالای کمیته بانون به دلیل استعدادی که دارید میتونید برای اینده جریان کادرسازی کنید
دهدشت
Iran, Islamic Republic of
انشالله که همیشه بویراحمد به روی قبری گریه کنه که میت توش نباشه چون همه دنبال منافع خودشونن علی رغم احترام ویژه‌ای که برا دکتر هدایت خواه دارم میان وضعیت فعلی روشنفکر بهترین گزینه هست اصولچرا دیگه برا همیشه مرده تو بویراحمد خدا وکیل خارج از احساسات و تعصبات قومی این شخص یه خانواده کاملا علمی خانواده شهید پاک دست و مردمی میباشد پس این اصول واصلاح چ گلی به سر مردم زده تا الان
ایران وطنم
Iran, Islamic Republic of
بهترین تصمیم گیرنده مردم هستند
چه اشکال داره از هر طیف سیاسی چند نفر که این توانایی رو در خود میبینند کاندیدا شوند
مطمئنن مشکل بزرگ جامعه ما تخریب و تهمتهای ناروایی است که دانسته یا ندانسته به کاندیدای طیف موافق و حتی طیف مخالف میزنیم
هر رقابتی هست با رعایت فرپلی زیبای خواهد شد و لو اینکه بازی سرد باشد
در پایان این رقابت زشتیها نمود میکند و تبدیل به کینه خواهد شد
آرامش
Iran, Islamic Republic of
تا صبح به اسم تامرادی و سفلی و فلان کامنت بنویسید ،فقط خودتون خسته میکنین،دکتر روشنفکر با ۷۰هزتر رای نماینده بویراحمد میشه،چه اصولگراها دلشون بخواد چه نخواد .
Iran, Islamic Republic of
اولا مسِولین نظارت بگوش باشند این پیش داوری و اینکه طرف ثبت نام نکرده خودش قبول انتخابات میدونه بزرگترین جرم و ظلم به توده مردم و قانون اساسی است
بهادرر
Iran, Islamic Republic of
هیچ تلاشی از جانب اصولگرایان جهت وحدت ‌نبود
فقط به هر نحوی میخواستن دکتر روشنفکر نباشه حتی با رای ریزی .
ولی خوشبختانه نشد و خیلی از دوستان اصولگرا نیز ملحق شدن به دکتر روشنفکر
یامهدی
محمد بزرگمهر
Iran, Islamic Republic of
درجوابیه خانم حمیده هدایت خواه
فرار رو به جلو و آثار هراس از رویگردانی مردم و شکست در انتخابات اسفند ماه مجلس را از همین حالا می توان بر چهره مدعیان خاصه سر کار خانم محترم در قالب اپوزیسیون خواهیم دید
باز هم خود بزرگ بینی و نه گفتن به جریان ندای وحدت که برخواسته از توده های مردمی وتوهین به خرد جمعی به جرم یدک کشیدن ندای مردمی که به برادرشهید(قبادروشنفکر )لبیک گفتند
سرکار خانم هدایت خواه در جوابیه الفاظ مخربی که متوجه جناب آقای دکتر روشنفکر روا داشتید لازم دانستم جهت تنویر افکار عمومی مطالبی را جهت قضاوت عامه مردم بیان نمایم امید است که حق طلبان و منصفین خارج از نگرش سیاسی و صرفا" درد دل وبخشی ازخواسته های به حق مردم را که قریب به چهل سال است بر زمین مانده قضاوت نمایند
ضمن احترام به حسن نیت جناب آقای دکترستار هدایت خواه ابوی گرامی، جنابعالی فرمودین برای قربانی شدن به پای مصالح جمعی پیش قدم شدن وقربانی شدن برای وحدت جریانی
در خصوص مصالح جمعی مصلحت از دید اسلام, یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادّی و یا معنوی جامعه باشد .کدام تئوریسین و جامعه شناس چنین ایده ای مطروحه از طرف جنابعالی را تایید نمودند. آیا بواسطه نام پدر، خودت را قیم عامه مردم قلمداد می نمایید؟ و یا نظارت استصوابی برای حامیان دکتر روشنفکر که قریب به چهل هزار نفری (دورقبل) برای خو قائل هستید . با کدام منطق و پشتوانه آرای کدامین مردم به خودت اجازه میدهی چنین اظهارات نسنجیده ای را مطرح نمایی وجناب دکتر روشنفکر را عامل انشقاق جریان اصولگرا قلمداد نمایی .اگر خاطر جنابعالی اجازه دهد وآرای دور قبل رو تجریه و تحلیل نمایی،خالص ترین رای ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی از اوایل انقلاب تا کنون در شهرستان بویراحمد مربوط به دکتر روشنفکر می باشد . به دلایل مختلف از جمله اینکه نه قدرت اداری پشت سر ایشان بود ونه قدرت سیاسی، فقط و فقط متکی به آرای برخواسته از توده های مردمی بوده که ندای ایشان جهت احقاق حق محرومین جامعه که سالهای سال هیچ کدام از جریانات سیاسی نتوانستند محقق نمایند .ضمن اینکه جناب دکتر روشنفکر باب گفتگو را جهت معاشرت در خصوص وحدت جریانی قبلا مطرح نموده بود و در روز ثبت نام در حضور اصحاب رسانه مجددا مطرح نمود
و مبحث دوم قربانی شدن برای وحدت جریانی
تاکید میکنم باز هم ضمن احترام به شخصیت جناب دکتر هدایت خواه در خصوص قربانی شدن برای وحدت جریانی کمی دور از تعقل می باشد که چنین چیزهایی را با مسموم کردن و اتهام زنی به شخص دیگری بتوانی بخورد جامعه دهی دور از ذهن است چرا که حافظه مردم بیدار هست و مسائل را به ریز رصد خواهند نمود. بدلیل اینکه جناب دکتر هدایت خواه با ثبت نام در حوزه انتخابیه تهران نه تنها قربانی ( وحدت جریانی )نشده بلکه در موقعیت بهتری قرار گرفته و خواسته بزرگان جریان اصولگرا را سطح ملی لبیک گفته که آرزوی موفقیت برای ایشان داریم
...
Iran, Islamic Republic of
مردم این شهر خوارج زمان امام علی هستن اهل دین و خداپرست هستن ولی از لحاظ علمی قدرت انالیز مطالب را ندارن سواد دارن کاریش هم نمیشه کرد ب گمانم اگه زمان معاویه بودید نماز جمعه را هم دوشنبه ادا می کردید توصیه می کنم چند بار دیگه مطالعه کنید شاید مثل .....چند ماه دیگه حالیتون بشه ک چه گفتن
Iran, Islamic Republic of
سرکارخانم حمیده شما وپدرتون فکر می کنید ولی نعمت مردم هستید ؟شما فکر می کنید هرچه دراندیشه ی شماست مردم همان را می پذیرند نه عزیزم گذشت تبعیت کورکورانه از امثال پدر شما ...
لایه های سیاسی که باید همراهی کنند دکتر روشنفکر را از همین مزدم هستند واز بینشان نخبگان وسیاسیون .
کی گفته که نخبگان وسیاسیون منحصر میشه به هدایت خواه ومسعود حسینی وخلقی پور وامثالهم .
باورتون بشه اون مردمی که شما مثل تو گوششون رجز می خوندید گوششون پره ....
پس بیش از این خسته نکنید مردم راوخودتون
تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

هر چه مجلس کوتاه بیایید، دیگران او را به گوشه رینگ برده و مورد ضرباتی قرار می‌دهند. تخریب‌گران ...
اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

باور بر این است که اختلال عاطفی فصلی به دلیل اختلال در ریتم شبانه روزی بدن رخ می دهد....
سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌اش اشاره کرد که از 16 میلیون واکسن آنفولانزای ...