سیاست
گذری زیر پوست گچساران (1)
گذری زیر پوست گچساران (1)
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۱۱
ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي
ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹
بسازیم کاری که بهتر بود
بسازیم کاری که بهتر بود
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵
اجازه نخواهیم داد !
اجازه نخواهیم داد !
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۳۳