فرهنگ و هنر
پژمان جمشیدی، «زیرخاکی» بازیگری؟
پژمان جمشیدی، «زیرخاکی» بازیگری؟
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۳:۱۶
کتاب «تکنیک های چاپ فلز» منتشر شد
کتاب «تکنیک های چاپ فلز» منتشر شد
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۳۲
مطهری شهیدِ انحراف فکری و دینی
مطهری شهیدِ انحراف فکری و دینی
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۵۶
جعلیاتی به نام سیمین دانشور
جعلیاتی به نام سیمین دانشور
۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۵۲
حیف شد
حیف شد
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۱۲
خودشیفتگی سحر قریشی کار دستش داد