کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
پهنُک؛ دوازده کیلومتر فقر مطلق
کوه نیر می‌سوزد ( + فیلم  و عکس )  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
شرح درد دیشموک
شرح درد دیشموک
۲۳ شهريور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۸