کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
دهدشت لرزید
دهدشت لرزید
۱۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۴