کهگیلویه، بهمئی، چرام، لنده
کشف 2 تن جو قاچاق در چرام
کشف 2 تن جو قاچاق در چرام
۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۲۳