کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

خبرگزاری دانشجو در توضیح این ویدیو نوشت:

سوال رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار ان‌بی‌سی نیوز آمریکا در باره سالگرد مهسا امینی

22 شهريور 1402 ساعت 19:19

خبرگزاری دانشجو در توضیح این ویدیو نوشت: «پاسخ غافلگیر کننده رئیسی به سوال خبرنگار ان‌بی‌سی نیوز آمریکا در خصوص احتمال ایجاد اغتشاش در روزهای اخیر: خبرنگار: اگر در شنبه سالگرد مهسا امینی تظاهرات برگزار شود آیا نیروهای امنیتی بازهم مثل قبل عمل می‌کنند؟


خبرگزاری دانشجو در توضیح این ویدیو نوشت:
«پاسخ غافلگیر کننده رئیسی به سوال خبرنگار ان‌بی‌سی نیوز آمریکا در خصوص احتمال ایجاد اغتشاش در روزهای اخیر:
خبرنگار: اگر در شنبه سالگرد مهسا امینی تظاهرات برگزار شود آیا نیروهای امنیتی بازهم مثل قبل عمل می‌کنند؟
رئیس جمهور: شما مگر خبر دارید که قرار است اعتراضی بشود؟»
      


کد مطلب: 466912

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/video/466912/سوال-رئیسی-پاسخ-خبرنگار-ان-بی-سی-نیوز-آمریکا-باره-سالگرد-مهسا-امینی

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir

1