ارسال اين مطلب به دوستان

(( فاطمی زاده؛ مسئولیت گرفتن به هر قیمتی را نه درست می‌دانم نه به آن اعتقادی دارم/ گنجی پور؛ آموزش و پرورش را از ریل سیاسی خارج کردم )) 
1