ارسال اين مطلب به دوستان

(( اندرخور: مدیریت میدانی به جای مدیریت تلفنی حاکم شده است / باید از کمترین امکانات بیشترین استفاده را کرد / خسارات سیل جبران می‌شود / رویکرد جهادی، زمان اداری نمی‌شناسد / فرش قرمز اندرخور برای سرمایه‌گذاران )) 
1